23. januar: Til pårørende ved våre omsorgsboliger for eldre

Grunnet situasjonen i Nordre Follo der det er påvist en engelsk variant av koronaviruset, og nasjonale myndigheters tiltak, råd og anbefalinger som er innført i Oslo-regionen, innfører Asker kommune ekstra tiltak med virkning fra 23. januar 2021. Vi minner også om gjeldende besøksrutiner.

Nye tiltak på grunn av smitteutbruddet i regionen:

  • Pårørende bes å bruke munnbind under hele besøket.
  • Vi ber om at besøk begrenses til å gjelde faste besøkende/nær familie så langt som mulig.

Utover dette er det ingen endring i våre besøksrutiner.

Vi anbefaler at besøkende til enhver tid følger nasjonale smittevernråd og anbefalinger.

  • Beboerrommene er små. Derfor må antall personer som er på besøk være få. Våre rom har ikke plass til mer enn to besøkende.
  • Vi fraråder at beboere er på besøk utenfor institusjonen i påvente av at regionen får kontroll på smittesituasjonen.
  • Vi gjør individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller.
  • Offentlig transport bør unngås.

Disse forholdene vurderes fortløpende, og vi håper å komme tilbake med noen lettelser om smitten i regionen går ned.

Vaksinering

Vi jobber kontinuerlig med å holde smitten borte fra våre omsorgsboliger for å beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt. Vaksineringen av våre beboere fortsetter som planlagt. Derfor er det er viktig at vi klarer å holde våre beboere friske slik at de kan få vaksinen.

Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Vennlig hilsen
Virksomhetsleder