7. november: Informasjon til beboere, pårørende og verger om bekreftet smitte hos ansatt ved Fredtunveien bofelleskap nr 31

Vi ønsker med dette å informere våre beboere, pårørende og verger om at det er påvist Covid-19 hos en ansatt ved Fredtunveien bofelleskap. Av hensyn til personvernet kan vi ikke komme med flere konkrete opplysninger.

I henhold til kommuneoverlegens anbefalinger og retningslinjer fra nasjonale myndigheter gjennomføres smitteoppsporing for å identifisere nærkontakter til den ansatte som er smittet.

Hvordan jobber vi for å hindre smittespredning?

Vi følger anbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet for å begrense smitte ved bofelleskapene våre.

Beboere som den smittede har vært i kontakt med er i karantene på boenhetene sine. De pårørende dette gjelder er kontaktet.

Alle beboere og ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjoner vil bli testet fortløpende. Det er legen som avgjør om beboer skal testes. Dette følges opp av ansatte på hver vakt.

Alle ansatte bruker munnbind hele vakten.

Hvordan jobber de ansatte ved smitteutbrudd?

  • De ansatte som har vært i kontakt med den smittede er satt i karantene. Disse vil bli erstattet med vikarer.
  • I tillegg til de nasjonale retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, gjør vi det vi kan for å begrense smitte på stedet. Utover de reglene og anbefalingene som allerede er kjent, forsøker vi å begrense ansatte til å jobbe ved ett bofelleskap og ved én avdeling.

  • Det benyttes smittevernutstyr i kontakt med beboere som har luftveisinfeksjoner eller som må være i karantene på rommene sine.
  • Alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å være hjemme fra arbeid. Helsepersonell blir prioritert til testing.

Ta kontakt med leder ved bofelleskapet eller virksomhetsleder hvis du har spørsmål.

Kontaktpersoner

  • Silje Aas, avdelingsleder, Mobil:952 12 129 eller e-post: Silje.aas@asker.kommune.no
  • Grete Skustad Floberg, virksomhetsleder,  mobil: 90647307 eller e-post: grete.skustad.floberg@asker.kommune.no


Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og Virksomhetsleder for tjenester til personer med funksjonsnedsettelser 2 - Grete Skustad Floberg