23. januar: Informasjon om besøksrutiner til pårørende ved Søndre Borgen akutt- og korttidsavdelingen

Grunnet situasjonen i Nordre Follo der det er påvist en engelsk variant av koronaviruset, og nasjonale myndigheters tiltak, råd og anbefalinger som er innført i Oslo-regionen, innfører Asker kommune ekstra tiltak med virkning fra 23. januar 2021. Vi minner også om gjeldende besøksrutiner i våre helseinstitusjoner og omsorgsboliger. Våre rutiner er basert på Helsedirektoratets og FHIs rettingslinjer.

Nye tiltak på grunn av smitteutbruddet i regionen:

 • Vi ber om at besøkende bruker munnbind under hele besøket.
 • Vi ber om at besøk begrenses til å gjelde faste besøkende / nær familie så langt som mulig.

For øvrig gjelder fortsatt følgende tiltak og rutiner:

 • Besøkende må være friske, ikke ha luftveissymptomer eller ha vært i utlandet 10 dager før besøket.
 • Besøkstiden er mellom kl.13.30-18.30.
 • Besøkende bes å ringe på og vente til personalet kommer. Gå ikke inn i avdelingen uten følge.
 • Vi anbefaler at pårørende registrerer seg i besøksprotokollen dersom det skulle bli behov for smittesporing.
 • Besøket skal foregå i beboers rom.
 • Vi anbefaler besøkende å holde 1 meters avstand til den man besøker. Av den grunn kan det ikke være mer enn to på besøk på rommet av gangen.
 • Håndhygiene må utføres før og etter besøket.
 • Vi anbefaler ikke å ta beboeren ut på kafé, kjøpesenter og andre steder der det samles mange mennesker.
 • Vi oppfordrer besøkende til å rengjøre kontakt- og berøringsflater etter besøket.
 • Dersom besøkende blir syke eller får luftveissymptomer innen 48 timer etter besøk, må dette meldes til avdelingen.

Vi gjør individuelle vurderinger og unntak fra hovedregelen dersom situasjonen tilsier det.

Vi ber innstendig om at besøkende følger våre smittevernsrutiner og følger helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Kommuneoverlegen vurderer besøksordningen fortløpende ut fra smittesituasjonen i kommunen.

Vi ser frem til å ta dere imot på en trygg og god måte. Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Vennlig hilsen
Virksomhetsleder