Koronavirus

Innganger

Koronavaksine

Vi tilbyr gratis koronavaksine. Endelige anbefalinger for høst- og vintersesongen 2024/25 er ikke bestemt.

Koronabehandling

Er du i risikogruppen og blir smittet av korona (Covid-19) kan tablettbehandling være aktuelt.

Korona selvtester

Er du i risikogruppe og får symptomer på korona, bør du ta en selvtest. Du får gratis selvtest på kommunens innbyggertorg.