Vaksinasjon og smittevern stengt

Vaksinasjon og smittevern holder stengt torsdag 7. september, fredag 15. september og tirsdag 26. september.

Vi beklager ulempene det måtte medføre. 

Koronavaksine

Vi tilbyr gratis koronavaksine. Ny oppdatert oppfriskningsvaksine forventes å være klar i løpet av oktober 2023.

Timer til vaksinasjon blir lagt ut når vaksinene blir tilgjengelig.

Etter at vi har mottatt den oppdaterte vaksinen, anbefaler vi at du bestiller time for å unngå ventetid når du kommer for vaksinasjon.

Anbefaling om koronavaksinering 

Risikogruppene anbefales grunnvaksinering og oppfriskningsvaksinering dersom dette ikke allerede er utført, uavhengig av gjennomgått infeksjon. Det forventes ny oppfriskningsdose vil være tilgjengelig i løpet av oktober 2023, samtidig med årets influensavaksine.

Risikogruppene er:

Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at det fra juli 2023 ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Andre med behov for oppfriskingsdose

Enkelte som er utenfor de gruppene som er anbefalt en ny oppfriskingsdose denne høsten, vil ha behov for eller ønske om oppfriskingsdose av andre årsaker. Dette kan være grunnet reise, studieopphold, familiær situasjon eller andre forhold. Det legges til rette for at også disse kan få en oppfriskingsdose.

Hvor kan du få koronavaksine i Asker?

Du kan få koronavaksine ved Vaksinasjon og smittevern 

Må du bestille time?

Vi anbefaler at du bestiller time for å unngå ventetid. Det blir lagt ut timer til den oppdaterte koronavaksinen når den forventes å være tilgjengelig fra oktober 2023.

For barn 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom må foresatte kontakte Smittevernkontoret i Drammen over telefon 32 04 40 00 for timeavtale.

Bestill time

Timebestilling på nett 

Telefon Vaksinasjon og smittevern: 66 76 83 30

Hvilke anbefalinger er det for vaksinering?

Dose 5 (3. oppfriskningsdose)

Dose 5 er anbefalt for deg som:

 • Er 75 år eller eldre, samt sykehjemsbeboere
 • En ny dose er særlig aktuell for deg over 75 år som ikke tidligere har hatt koronasykdom og for deg som har en eller flere underliggende risikofaktorer
 • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose
 • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april 2023.

Vi anbefaler de som ennå ikke har benyttet seg av tilbudet om dose 5 om å avvente videre vaksinering inntil de får tilbud om ny oppdatert dose sannsynligvis i løpet av oktober 2023.

Dose 4 (2. oppfriskningsdose) som de fleste tok høsten 2022

Dose 4 er anbefalt for alle som:

Dose 3 (oppfriskningsdose) som de fleste tok høsten 2021

Dose 3 er anbefalt for alle som:

 • tilhører risikogruppene
 • jobber i helse- og omsorgstjenesten

Dose 1 og 2

Du kan velge hvilken vaksinetype du ønsker å bli vaksinert med. Alle under 30 år anbefales å velge Comirnaty/Pfizer når de skal vaksinere seg ifølge FHI.

Når du er vaksinert med dose 1, må det gå noen uker før du kan få neste dose:

 • 3-12 uker for innbyggere over 18 år
 • 8-12 uker for innbyggere 5-17 år

Ulike vaksinetyper kan kombineres uten at risikoen for alvorlige bivirkninger øker.

Hvem kan få koronavaksine i Asker?

 • Alle som oppholder seg i Asker kommune kan få koronavaksine etter nasjonale retningslinjer.
 • Du trenger ikke være bosatt i Asker for å få vaksine ved Vaksinasjon og smittevern.
 • Personer uten D-nummer eller fødselsnummer kan få koronavaksine.
 • Vaksinering er frivillig og gratis.
 • Du må ta med deg gyldig ID.

Finn informasjon om korona på flere språk

Koronavaksine til barn og unge under 16 år

 • Asker kommune vaksinerer barn og unge 5-11 år og 12-15 år.
 • Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Grunnvaksinasjon består av tre doser Comirnaty.

  Vaksinasjonen utføres i samarbeid med Drammen kommune ved Smittevernkontoret i Drammen. Time må bestilles over telefon 32 04 40 00.

 • Hvis du er under 16 år, må foresatte samtykke til vaksinasjon. Det kan de gjøre ved å fylle ut samtykkeskjemaet før du kommer til vaksinering.

Hvilke vaksinetyper kan du få?

Kommunen tilbyr koronavaksine fra Comirnaty/Pfizer.

Les mer om koronavaksiner og oppfriskningsdoser

Les mer om koronavaksine og bivirkninger