Koronavaksine

Vi tilbyr gratis koronavaksine. Ny oppdatert oppfriskningsvaksine ble tilgjengelig fra 25. september.

Anbefaling om koronavaksinering 

Risikogruppene anbefales oppfriskningsvaksinering, uavhengig av gjennomgått infeksjon.

For å få best mulig effekt av koronavaksinen anbefales at det går 6 måneder eller mere siden forrige dose. Det bør gå minimum 3 måneder.

Etter de nye anbefalingene har de ikke noe å si hvor mange vaksinedoser du tidligere har mottatt.

Risikogruppene er:

Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at det fra juli 2023 ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Andre med behov for oppfriskingsdose

Enkelte som er utenfor de gruppene som er anbefalt en ny oppfriskingsdose denne høsten, vil ha behov for eller ønske om oppfriskingsdose av andre årsaker. Dette kan være grunnet reise, studieopphold, familiær situasjon eller andre forhold. Det legges til rette for at også disse kan få en oppfriskingsdose.

Hvor kan du få koronavaksine i Asker?

Du kan få koronavaksine ved Vaksinasjon og smittevern

og ved følgende apotek:

 • Boots Slemmestad
 • Boots Sætre 
 • Boots Hurum (Tofte)

Må du bestille time?

Det er begrenset hvor mange vi kan vaksinere daglig, så du må derfor bestille time til vaksinering.

For barn 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom må foresatte kontakte Smittevernkontoret i Drammen over telefon 32 04 40 00 for timeavtale.

Bestill time

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å bestille time digitalt. Om du ønsker å bestille time på telefon, må du påregne noe ventetid.

Timebestilling på nett 

Telefon Vaksinasjon og smittevern: 66 76 83 30

E-post:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Hvem kan få koronavaksine i Asker?

 • Alle som oppholder seg i Asker kommune og tilhører risikogruppe, kan få koronavaksine etter nasjonale retningslinjer.
 • Du trenger ikke være bosatt i Asker for å få vaksine ved Vaksinasjon og smittevern.
 • Personer uten D-nummer eller fødselsnummer kan få koronavaksine.
 • Vaksinering er frivillig og gratis.
 • Du må ta med deg gyldig ID.

Finn informasjon om korona på flere språk

Koronavaksine til barn og unge under 16 år

 • Asker kommune vaksinerer barn og unge 5-11 år og 12-15 år.
 • Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Grunnvaksinasjon består av tre doser Comirnaty.

  Vaksinasjonen utføres i samarbeid med Drammen kommune ved Smittevernkontoret i Drammen. Time må bestilles over telefon 32 04 40 00.

 • Hvis du er under 16 år, må foresatte samtykke til vaksinasjon. Det kan de gjøre ved å fylle ut samtykkeskjemaet før du kommer til vaksinering.

Hvilke vaksinetyper kan du få?

Det er den oppdaterte koronavaksinen fra Comirnaty/Pfizer som tilbys i Norge høsten 2023.

Les mer om koronavaksiner og oppfriskningsdoser