Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Aktuelt om samferdsel

Vårfeiing av veiene

Feiing av hovedsykkelveinettet og kommunale veier er nå i gang og vil være ferdig til 17. mai