Bleikerveien bru stenges i fellesferien

Bleikerveien bru over E18 ved Asker sentrum rehabiliteres og er stengt for gang- og sykkeltrafikk. I fellesferien stenges brua for all trafikk melder Akershus fylkeskommune.

Bleikerveien bru
Bleikerveien bru Foto: Google maps

Alternativ rute for gående og syklende

Fortauet på Bleikerveien bru er stengt for gang- og sykkeltrafikk og vil mest sannsynlig være åpen for ferdsel igjen i starten av november 2024.

Kart som viser berørt område
Kartet viser alternativ rute for myke trafikanter, som er å benytte gangbroen sørvest for Bleikerveien bru.

Omkjøring via Lensmannslia og Slemmestadveien for biltrafikk

Bleikerveien bru over E18 ved Asker sentrum stenges for all trafikk i fellesferien. Det vil si i uke 28, 29 og 30. Omkjøringsveier blir skiltet melder Akershus fylkeskommune, som har ansvaret for denne veistrekningen.

Akershus fylkeskommune anbefales at trafikantene benytter Slemmestadveien istedenfor Røykenveien for trafikk til og fra områdene sør for Asker, for å unngå køene som ellers vil oppstå. Dette gjelder både om morgenen og på ettermiddagen.

Se kart for omkjøring og les mer på Akershus fylkeskommune sine nettsider.

Ansvarlig for prosjektet

Bleikerveien bru er fylkesvei. Det er Akershus fylkeskommune som har ansvaret for alle fylkesveier i Asker.  Du finner mer informasjon om rehabiliteringen og kontaktinformasjon på Akershus fylkeskommune sin hjemmeside.