Trafikkskilt

Kommunen ønsker å bruke så få skilt som mulig fordi kjørende trenger tid for å oppfatte skiltenes betydning. 

Offentlige veier

  • Langs kommunale veier er det som er veimyndighet, men det er Statens vegvesen som har ansvar for skiltvedtak.
  • Langs fylkes- og riksveier er det Statens vegvesen som er veimyndighet og har ansvar for vedtak og skilting.

Det er ikke lovlig å blande offentlige og private skilt. Det er for eksempel ikke tillatt med "barn leker"-skilt langs kommunale veier.

Private veier

Hvis du ønsker offentlig skilt i privat vei, kan du ta direkte kontakt med Statens vegvesen, Region Øst, telefon 815 22 000.

Hva betyr skiltene

Se Statens vegvesens nettsider om skiltenes betydning.