Vendla barnehage ligger i fantastiske omgivelser på Oslofjordens flotteste øy - NESØYA. Barnehagen åpnet i 2007.  I vårt nærmiljø finner vi:

 • Nesøya-skogen med et flott naturreservat
 • Trolske Nesøytjern hvor vi kan gå på skøyter om vinteren
 • Hvamodden med flotte badeplasser hvor vi disponerer et koselig lite hus med eventyrlig utsikt
 • idrettsanlegg med alle fasiliteter
 • Brønnøya med sitt rike dyre- og planteliv. En spennende kabelferje tar oss over sundet på sommeren
 • nye Nesøya skole (2015) med spennende lekeplass

Vår visjon:

I Nesøya og Vendla barnehager er vi aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære.

Vårt syn på barn og barndom/ pedagogisk grunnsyn:

 • Glad livsutfoldelse preger vår hverdag.
 • Barn lærer og utvikler seg i et miljø der de får være aktivt medvirkende i et godt sosialt fellesskap der lek og vennskap står sentralt.
 • Opplevelse av mestring skaper trygghet og tro på seg selv.
 • Enkeltbarnet har krav på å bli sett og hørt, og deres tanker og meninger blir tatt på alvor.
 • Barn trenger bekreftelse på at de er viktige for fellesskapet.
 • Barn trenger impulser og inspirasjon fra aktive og engasjerte voksne for å videreutvikle evnen til utforskning, undring og lyst til å lære.

Kontakt

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

66774422

E-post

Maria.Rooney@asker.kommune.no

Besøksadresse

Søndre Vei 12
1397 NESØYA

Vis nøkkelinformasjon

Se bilder fra avdelingene våre

Illustrasjon Illustrasjonsfoto Illustrasjon Illustrasjon Illistrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Leirplass 2 Leirplass 3