Nye navn på Risenga

I forbindelse med utvikilngen av Risenga-området er det behov for nye navn på anlegg, plasser og haller.

Høringsbrev og vedlegg

Send innpill

Frist for å sende innspill er utvidet til 14. mai 2020.

Innspill merkes med S21/149

Send innspill via e-post eller via brev til:

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken