Hva skjer på Føyka og Elvely?

Et sentrumsnært område med kort avstand til tog- og bussforbindelse, og som i alle år har vært et sted for fotball, friidrett og rekreasjon. Hva skjer på Føyka og Elvely framover?

Skal kommunen tilrettelegge for boligutbygging på Føyka, eller skal det fortsatt være et område for idrett og rekreasjon? Kanskje begge deler?

Kort oppsummering 

  • Føyka og Elvely ligger i Asker sentrum, nær tog og buss. 
  • De to største grunneierne er kommunen og Asker skiklubb. 
  • Årsmøtet i Asker skiklubb stemte i 2019 nei til en avtale om felles utvikling av Føyka-området. 
  • De folkevalgte vedtok i formannskapsmøtet 1. september, at kommunedirektøren ser på muligheten for å bygge boliger i området der det i dag er fotballstadion, og bygge ny stadion på Drengsrud. 
  • Grunneierne på Elvely er i gang med sentrumsutvikling.

Hvem eier hva? 

Kartet under gir oversikt over de ulike områdene på Føyka og Elvely.

Asker skiklubb eier størsteparten av østre del på Føyka, nummer to på kartet. Kommunen eier størsteparten av vestre del, nummer fire på kartet (fotballstadion og Askerparken). Delområdet tre (Elvely) eies i hovedsak av private grunneiere. 

kart_Føyka.jpg

Området skiklubben eier (nummer to) er satt av til bygging av bolig og næring. Området kommunen eier er satt av til bygg, anlegg for idretten og friområde. Det er også regulert for bolig og næring i Elvely-området. Les mer i reguleringsplanen for Føyka og Elvely fra 2017.

Hvem benytter området i dag?

Asker fotballklubb og Asker Skiklubb bruker Føyka til ulike idrettsaktiviteter.

Asker fotballklubb har inngått en intensjonsavtale med kommunen om å flytte fotballstadion til Drengsrud.