Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Hva skjer på Føyka og Elvely?

Et sentrumsnært område med kort avstand til tog- og bussforbindelse, og som i alle år har vært et sted for fotball, friidrett og rekreasjon. Hva skjer på Føyka og Elvely framover?

Skal kommunen tilrettelegge for boligutbygging på Føyka, eller skal det fortsatt være et område for idrett og rekreasjon? Kanskje begge deler?

Kort oppsummering 

  • Føyka og Elvely ligger i Asker sentrum, nær tog og buss. 
  • De to største grunneierne er kommunen og Asker skiklubb. 
  • Årsmøtet i Asker skiklubb stemte i 2019 nei til en avtale om felles utvikling av Føyka-området. 
  • De folkevalgte vedtok i formannskapsmøtet 1. september, at kommunedirektøren ser på muligheten for å bygge boliger i området der det i dag er fotballstadion, og bygge ny stadion på Drengsrud. 
  • Grunneierne på Elvely er i gang med sentrumsutvikling.
  • Kirkeveien og Drammensveien skal oppgraderes. Arbeidene starter 1. oktober 2020. 

Hvem eier hva? 

Kartet under gir oversikt over de ulike områdene på Føyka og Elvely.

Asker skiklubb eier størsteparten av østre del på Føyka, nummer to på kartet. Kommunen eier størsteparten av vestre del, nummer fire på kartet (fotballstadion og Askerparken). Delområdet tre (Elvely) eies i hovedsak av private grunneiere. 

kart_Føyka.jpg

Området skiklubben eier (nummer to) er satt av til bygging av bolig og næring. Området kommunen eier er satt av til bygg, anlegg for idretten og friområde. Det er også regulert for bolig og næring i Elvely-området. Les mer i reguleringsplanen for Føyka og Elvely fra 2017.

Hvem benytter området i dag?

Asker fotballklubb og Asker Skiklubb bruker Føyka til ulike idrettsaktiviteter.

Asker fotballklubb har inngått en intensjonsavtale med kommunen om å flytte fotballstadion til Drengsrud.

Utbygging på Elvely

Private utbyggere planlegger sentrumsutvikling med næringsbygg og esoliger på deler av Elvely (se kart del 3). Byggestart er satt til høsten 2021. 

Kirkeveien og Drammensveien oppgraderes

Kommunen oppgraderer Kirkeveien forbi Føyka og deler av Drammensveien ved industriområdet til Takeda (se kart del 1). I Kirkeveien blir det sykkelsti og fortau på begge sider av veien. Som en del av oppgraderingen i Kirkeveien, åpnes den delen av Drengsrudbekken som i dag ligger i rør. På Drammensveien blir det kollektivfelt for buss og to nye rundkjøringer. Arbeidene starter 1. oktober 2020. 

Hvordan kan du påvirke? 

Mulighetsstudiene for Føyka og Drengsrud vil bli sendt på høring til berørte parter. Dette er naboer til Føyka og Drengsrud, idretten, Kirken. 

Hva skjer videre? 

  • Høst 2020: Kommunedirektøren setter i gang mulighetsstudier for Føyka og Drengsrud, for å vurdere om det kan bygges boliger der det i dag er fotballstadion og bygge ny stadion på Drengsrud. 
  • Vinter 2021: Kommunestyret får mulighetsstudiene til behandling første del av 2021. Hvis de folkevalgte ønsker å utvikle kommunes Føyka-området (fotballstadion) til boliger, vil det kreve en ny reguleringsplan. 

 

Les hva som tidligere har skjedd på Føyka og Elvely