For å finne din tømmedato, kan du søke i vår digitale tømmekalender.

Generelt hentes avfallet som følger:

  • Enkelthusstander
    For de med standard abonnement  hentes restavfall og matavfall annenhver uke. Papir og plast hentes hver tredje uke.
  • Fellesløsninger (fem husstander eller flere)
    For fellesløsninger hentes restavfall og matavfall ukentlig. Papir og plast hentes hver tredje uke.
  • Miljøfarlig avfall i Rød boks og røde nett
    Innsamling av farlig- og EE-avfall i rød boks eller rødt nett skjer halvårlig, og begge blir tømt vår og høst. Tømmedag for rød boks finner du i hentekalenderen eller på "Min renovasjon". Miljøbilen kjører vår og høst. Stoppesteder og -tider for 2018 vil snart bli lagt ut.

Har ikke avfallet ditt blitt hentet?

Meld det da til Servicetorget på telefon 66 90 90 90, eller meld det via renovasjons-appen under "Meld feil", så vil avfallet ditt bli hentet så fort som mulig.