Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Finn dine tømmedager for avfall

  • For å finne ut når ditt avfall skal tømmes, kan du søke opp adressen din i vår digitale tømmekalender. Her kan du også skrive ut en oversikt over tømmedatoer for hele året.

Generelt tømmes avfallet som følger:

Enkelthusstander

For de med standardabonnement tømmes restavfall og matavfall annenhver uke i hele kommunen. Papir og plast tømmes hver tredje uke i tidligere Asker og hver fjerde uke i tidligere Røyken og Hurum.

I tidligere Røyken og Hurum tømmes glass- og metallemballasje hver åttende uke.

Fellesløsninger

For felles avfallsløsninger i tidligere Asker tømmes restavfall og matavfall ukentlig. Papir og plast tømmes hver tredje uke.

Nedgravde avfallsløsninger

For nedgravde avfallsløsninger gjelder egne tømmedatoer. Se den digitale tømmekalender eller app-en "Min renovasjon".

Miljøfarlig avfall i rød boks (tidligere Asker)

Innsamling av farlig- og EE-avfall i rød boks skjer hvert halvår. Denne ordningen er under evaluering, og derfor er ikke tømmedager tilgjengelige per i dag i den digitale tømmekalenderen eller i appen  "Min renovasjon". 

Har ikke avfallet ditt blitt tømt?

Ta kontakt med Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller meld det via renovasjonsappen Min renovasjon eller under "Send melding" i vår digitale tømmekalender. Da vil vi hjelpe deg og sørge for at avfallet ditt bli tømt så fort som mulig.