• For å finne ut når ditt avfall skal tømmes, kan du søke opp adressen din i vår digitale tømmekalender. Her kan du også skrive ut en oversikt over tømmedatoer for hele året.

Generelt tømmes avfallet som følger:

  • Enkelthusstander
    For de med standardabonnement  tømmes restavfall og matavfall annenhver uke. Papir og plast tømmes hver tredje uke.
  • Fellesløsninger
    For fellesløsninger* tømmes restavfall og matavfall ukentlig. Papir og plast tømmes hver tredje uke.
  • Miljøfarlig avfall i Rød boks og av Miljøbilen
    Innsamling av farlig- og EE-avfall i rød boks eller rødt nett skjer halvårlig. Tømmedag for rød boks finner du i tømmekalenderen eller på "Min renovasjon". Miljøbilen kjører vår og høst. Stoppesteder og -tider for våren 2019 finner du her.

*Fellesløsninger med fem eller flere betalende husstander og restavfallsbeholder på minst 660 l.

Har ikke avfallet ditt blitt tømt?

Meld det da til Servicetorget på telefon 66 90 90 90, eller meld det via renovasjonsappen under "Meld feil", så vil avfallet ditt bli tømt så fort som mulig.