• For å finne ut når ditt avfall skal tømmes, kan du søke opp adressen din i vår digitale tømmekalender. Her kan du også skrive ut en oversikt over tømmedatoer for hele året.

Generelt tømmes avfallet som følger:

  • Enkelthusstander
    For de med standardabonnement  tømmes restavfall og matavfall annenhver uke. Papir og plast tømmes hver tredje uke.
  • Fellesløsninger
    For fellesløsninger tømmes restavfall og matavfall ukentlig. Papir og plast tømmes hver tredje uke.
  • Miljøfarlig avfall i Rød boks og av Miljøbilen
    Innsamling av farlig- og EE-avfall i rød boks eller rødt nett skjer halvårlig. Tømmedag for rød boks finner du i tømmekalenderen eller på "Min renovasjon". Miljøbilen kjører vår og høst. Stoppesteder og -tider for våren 2019 finner du her.

Har ikke avfallet ditt blitt tømt?

Meld det da til Servicetorget på telefon 66 90 90 90, eller meld det via renovasjons-appen under "Meld feil", så vil avfallet ditt bli hentet så fort som mulig.