• For å finne ut når ditt avfall skal tømmes, kan du søke opp adressen din i vår digitale tømmekalender. Her kan du også skrive ut en oversikt over tømmedatoer for hele året.

Generelt tømmes avfallet som følger:

 • Enkelthusstander
  For de med standardabonnement  tømmes restavfall og matavfall annenhver uke. Papir og plast tømmes hver tredje uke.
 • Fellesløsninger
  For fellesløsninger* tømmes restavfall og matavfall ukentlig. Papir og plast tømmes hver tredje uke.
 • Miljøfarlig avfall i Rød boks
  Innsamling av farlig- og EE-avfall i rød boks skjer halvårlig. Tømmedager for rød boks finner du i digitale tømmekalender eller på  "Min renovasjon". 
 • Mobil minigjenvinningsstasjon
  I tømmekalenderen din vil du finne en dato for den mobile minigjenvinningsstasjonen, denne datoen gjelder for det stoppestedet som er nærmest din bolig. For informasjon om alle stoppestedet og tider se her.

*Fellesløsninger med fem eller flere betalende husstander og restavfallsbeholder på minst 660 l.

Har ikke avfallet ditt blitt tømt?

Meld det da til Servicetorget på telefon 66 90 90 90, eller meld det via renovasjonsappen under "Meld feil", så vil avfallet ditt bli tømt så fort som mulig.