Returpunktene er plassert slik at det skal være lettest mulig for innbyggerne å komme til returpunktene både til fots og med bil.

Vi har omtrent 30 returpunkter (se i kart) i Asker. 

På returpunktene kan du levere:

  • glassemballasje (ikke krystall, keramikk og porselen)
  • metallemballasje
  • alt av klær, fottøy og tekstiler

Yggeset gjenvinningsstasjon har mottak for en rekke annet kildesortert avfall, for eksempel hageavfall farlig avfall og EE-avfall. Også forretninger som selger elektrisk og elektronisk utstyr tar imot EE-avfall.

Avfall som leveres på returpunktene skal ikke være tilgriset av for eksempel matrester. Tekstiler leveres rene, pakket i poser.

For mer informasjon om returpunkter og sortering av avfall se sortere.no

Hold returpunktene ryddige!

Sett ikke fra deg avfall på returpunktet. På returpunktet skal det kun leveres plast, glass og metallemballasje samt klær og sko, og alt avfallet skal legges sortert i riktig beholder. Ta din del av ansvaret for å holde returpunktene ryddige, slik at de blir positive innslag i nærmiljøet.

I henhold til forurensningsloven er det ulovlig å etterlate seg avfall som kan virke skjemmende, eller være til skade eller ulempe for miljøet.