Returpunktene er plassert slik at det skal være lettest mulig for innbyggerne å komme til returpunktene både til fots og med bil.

Vi har omtrent 30 returpunkter (se i kart) i Asker. 

På returpunktene kan du levere:

  • glassemballasje (og kun emballasje)
  • metallemballasje
  • alt av klær, fottøy og tekstiler

Yggeset gjenvinningsstasjon har mottak for en rekke annet kildesortert avfall, for eksempel hageavfall, farlig avfall og EE-avfall. Også forretninger som selger elektrisk og elektronisk utstyr tar imot EE-avfall.

Avfall som leveres på returpunktene skal ikke være tilgriset av for eksempel matrester. Tekstiler leveres rene, pakket i poser.

For mer informasjon om returpunkter og sortering av avfall se sortere.no

Hold returpunktene ryddige!

Sett ikke fra deg avfall på returpunktet. På returpunktet skal det kun leveres glass- og metallemballasje samt klær og sko, og alt avfallet skal legges sortert i riktig beholder. Ta din del av ansvaret for å holde returpunktene ryddige, slik at de blir positive innslag i nærmiljøet.

I henhold til forurensningsloven er det ulovlig å etterlate seg avfall som kan virke skjemmende, eller være til skade eller ulempe for miljøet.