Barnekoordinator

Barnekoordinator skal sikre mer sammenhengende og bedre koordinerte tjenester til barn og ungdommer som har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.

Kort fortalt

Familien din kan ha rett til barnekoordinator hvis du

  • har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.
  • har behov for langvarig og sammensatte, eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Barnekoordinatorens oppgaver

  • Koordinering av det samlede tjenestetilbudet
  • Ha oversikt og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet
  • Sørge for at familien får nødvendig informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet, aktuelle velferdstjenester, og relevante pasient- og brukerorganisasjoner
  • Barnekoordinator gir veiledning til familien i deres kontakt med tjenestene
  • Barnekoordinator formidler kontakt eller henvisning videre til slike tjenester eller organisasjoner
  • Sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan, dersom barnet har dette

Hvordan få barnekoordinator

Ønsker du barnekoordinator, kan du ta kontakt med Koordinerende enhet via deres kontaktskjema som du finner nederst på siden til Velferdsforvaltningen.

Det er Koordinerende enhet som har ansvar for å oppnevne en barnekoordinator. De skal ta initiativ til, å avklare om familien har rett på barnekoordinator.

Ved tildeling av barnekoordinator vil dere få skriftlig svar med informasjon om hvem som blir deres barnekoordinator.

Har dere fått oppnevnt en barnekoordinator, og ønsker kontakt kan dere kontakte Barne- og familietjenesten.

Vil du vite mer?

Helsedirektoratets nasjonale veileder om barnekoordinator

Ønsker du å lese mer om barnekoordinator, vilkår og forskjellen på barnekoordinator og alminnelig koordinator, se Helsedirektoratets nasjonale veileder

Lovdata om koordinator og barnekoordinator
Lovdata om rett til barnekoordinator
Formålet med barnekoordinator (Helsedirektoratet)