Logoped barn og unge

Logopedene hjelper barn som har ulike kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker.

Asker kommune har to logopedstillinger tilknyttet pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Det er en logoped for barnehageområdet, og en for skoleområdet.

Logopedene kan hjelpe der barn og unge har ulike kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker.

Tilbudet består av:

  • Logoped som systemveileder for skoler og i egen tjeneste på fagområdet språkutvikling og utviklingsmessige språkforstyrrelser.
  • Veiledning og kurs for pedagogisk personell i barnehage og skole.
  • Gruppetilbud for barn, unge og deres foresatte. Herunder artikulasjonskurs.
  • Følge opp enkeltelever som har tilråding av logopedhjelp som spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Dette i hovedsak som veiledning til pedagog/spesialpedagog.

Kontakt med logopeder etableres gjennom ressursteammøtene PPT har med barnehage og skole. Der barn ikke går i barnehage kan foresatte ta direkte kontakt med PPT.

Logopedene i Asker PPT er ikke behandlende logopeder, så barn og unge som har rettigheter gjennom HELFO skal fremdeles hjelpes gjennom denne ordningen

Postadresse

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

NB: Viktig å merke konvolutt avdeling logoped/PPT

Besøksadresse

Barne- og familietjenesten 
Avdeling logoped/PPT
Skysstasjon 11 (3. etasje)
1383 Asker
66 90 95 00

For mer informasjon kontakt Barne- og familietjenesten.

Les mer om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).