Logoped barn og unge

Logopedene hjelper barn som har ulike kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker.

Logopedene arbeider direkte med barn og unge fra 0 til 16 år, og gir rådgivning til foreldre, barnehager og skoler.

Logopedene tilbyr R-kurs til foreldre og barn i skolealder.

Hvordan komme i kontakt med logoped

Som hovedregel er det barnets barnehage eller skole som sender henvisningsskjemaet til logoped / Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

Henvisningsskjema for barnehager og skoler

Last ned henvisningsskjema til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PDF)

Postadresse

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

NB: Viktig å merke konvolutt avdeling logoped/PPT

Besøksadresse

Barne- og familietjenesten 
Avdeling logoped/PPT
Skysstasjon 11 (3. etasje)
1383 Asker
66 90 95 00

For mer informasjon kontakt Barne- og familietjenesten.

Les mer om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).