Asker døgnrehab på Bråset

Kontaktinfo

Telefon
31 29 31 66 /3 12 93 16 3
Fagkoordinator
47 78 25 83
Besøksadresse
Bråsetveien 21
3440 Røyken
Vis i kart
Asker døgnrehab på Bråset

Rehabiliteringen skjer på en døgnavdeling på Bråset bo- og omsorgssenter. Hensikten med rehabiliteringen er å oppnå best mulig funksjon, selvstendighet, kunne delta sosialt og i samfunnet ellers.

Asker døgnrehabiliteringsavdeling har 18 plasser, og er lokalisert på Bråset bo- og omsorgssenter. Tjenesten er for deg som er over 18 år og som har behov for intensiv tverrfaglig, spesialisert og planmessig oppfølging gjennom hele døgnet etter sykdom, skade eller funksjonsfall.

Tilbudet er vedtaksbasert og blir innvilget for en tidsavgrenset periode.

Du vil bli fulgt opp av et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, lege og helsefagarbeidere.

Rehabilitering er et samarbeid

 • Det blir foretatt en grundig kartlegging av ditt funksjonsnivå.
 • Det blir utformet en rehabiliteringsplan i samarbeid med deg, med utgangspunkt i hva som er viktig for deg.
 • Tiltakene blir tilpasset deg og tar utgangspunkt i hva du ønsker å få til.
 • Det kan også være aktuelt å samarbeide med andre tjenester både i og utenfor kommunen, for eksempel logoped, sosionom og hjemmesykepleie, for å gi nødvendig bistand i din situasjon.
 • Pårørende er også en viktige samarbeidspartnere i rehabiliteringsprosessen.
 • Sammen med deg planlegger vi veien videre etter oppholdet.

Hvem kan få rehabilitering

 • Du må være over 18 år og bo eller oppholde seg i kommunen.
 • Du må ha behov for fagspesifikk og tverrfaglig rehabilitering gjennom hele døgnet.
 • Du må ha mulighet for å kunne følge instruksjoner verbalt eller nonverbalt.
 • Du må kunne sette egne mål og være motivert til å ta aktiv del i egen rehabiliteringsprosess gjennom hele døgnet.
 • Du må ha faglig begrunnet behov for rehabilitering på grunn av fysisk eller kognitivt funksjonstap

Er dette noe for deg?

Ta gjerne kontakt med Velferdsforvaltningen for å finne ut om du kan søke om rehabilitering på telefon 66 70 00 00 eller på e-post:

Slik søker du på rehabilitering:

 1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
 2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, kommer vi på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
 3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss. 

Her finner du kontaktskjema

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ringe 66 70 00 00, eller ta kontakt med et innbyggertorg.

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du også få andre tiltak eller tjenester fra kommunen. Bruk da samme skjema som ovenfor.