Fysikalske institutter med kommunal driftsavtale

Her får du oversikt over fysioterapeutene som har kommunal driftsavtale med Asker kommune. Du trenger ikke henvising fra lege, men ta direkte kontakt med instituttet.

Betaling for fysioterapitjenester

  • Fysioterapeuter på institutt kan jobbe med og uten kommunal driftsavtale. Ved behandling av fysioterapeut med kommunal driftsavtale, får du dekket en del av utgiftene og betaler kun egenandel. Denne egenandelen inngår i din opptjening til frikort.
  • Dersom du går til behandling hos en fysioterapeut uten driftstilskudd, blir ikke noe av utgiftene dekket, og det du betaler inngår ikke i din opptjening til frikort.

Les mer om betaling hos fysioterapeut se helsenorge.no

Behov for transport til og fra behandling

Om du ikke kan benytte egen bil eller offentlig transport til og fra behandling hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale, kan du få rekvisisjon til reisen av din behandler. Du betaler kun en egenandel for reisen.

Les mer på pasientreiser.no 

Filtre

Type fysikalsk behandling

Resultater

Viser 27 av 27 institutter

Listevisning

Navn:

Akimi Slemmestad

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Fysioterapi for barn, Gruppebehandling, Idrettsfysioterapi, Ortopedisk fysioterapi, Nevrologisk fysioterapi, Hjerte- og lungefysioterapi
Adresse: Skolebakken 10 , 3470 Slemmestad
Telefon 31 29 02 70
Navn:

Ambulerende fysioterapeuter

Type fysikalsk behandling: Fysioterapi for barn, Generell fysioterapi, Hjerte- og lungefysioterapi, Lymfødembehandling, Nevrologisk fysioterapi, Ortopedisk fysioterapi, Onkologi
Adresse:
Telefon
Navn:

Asker Helsesenter

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Lymfødembehandling
Adresse: Øvre Måsan 10 D, 1385 Asker
Telefon 66 78 28 10
Navn:

Fusdal Fysioterapi

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Idrettsfysioterapi, Ortopedisk fysioterapi, Revmatologisk fysioterapi, Hjerte- og lungefysioterapi
Adresse: Fusdal Terrasse 3, 1387 Asker
Telefon 66 90 00 93
Navn:

FysioAktiv AS

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Manuell terapi, Fysioterapi for barn, Fysioterapi for eldre, Gruppebehandling, Kvinnehelse, Mensendieck, Onkologi, Hjerte- og lungefysioterapi, Idrettsfysioterapi, Lymfødembehandling, Nevrologisk fysioterapi, Ortopedisk fysioterapi
Adresse: Bankveien 1 , 1383 Asker
Telefon 66 76 65 40
Navn:

Fysiofix

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Fysioterapi for eldre
Adresse: Hurumveien 2, 3440 Hurum
Telefon 99 88 33 00
Navn:

Føyka Fysioterapi

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Psykomotorisk fysioterapi, Kvinnehelse, Ortopedisk fysioterapi
Adresse: Erteløkka 15/17, 1384 Asker
Telefon 66 78 04 11
Navn:

Godshuset Fysioterapi

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Gruppebehandling, Idrettsfysioterapi, Ortopedisk fysioterapi
Adresse: Spikkestadveien 99A, 3440 Røyken
Telefon 48 13 56 70
Navn:

Løp- og idrettsklinikken

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Gruppebehandling, Idrettsfysioterapi, Kvinnehelse, Ortopedisk fysioterapi
Adresse: Knud Askers vei 26, 1383 Asker
Telefon 66 76 22 10
Navn:

Nesbru Fysio- og manuellterapi AS

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Manuell terapi, Ergonomi, Fysioterapi for eldre, Fysioterapi for barn, Gruppebehandling, Idrettsfysioterapi, Nevrologisk fysioterapi, Ortopedisk fysioterapi, Revmatologisk fysioterapi, Hjerte- og lungefysioterapi
Adresse: Holmquistveien 1, 1394 Nesbru
Telefon 66 85 31 20
Navn:

Røyken fysio- og manuellterapi

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Manuell terapi, Ergonomi, Gruppebehandling, Lymfødembehandling, Nevrologisk fysioterapi, Onkologi, Ortopedisk fysioterapi, Revmatologisk fysioterapi, Idrettsfysioterapi
Adresse: Spikkestadveien 95, 3440 Røyken
Telefon 96 91 16 54
Navn:

Sentrum Fysikalske

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Ergonomi, Idrettsfysioterapi, Hjerte- og lungefysioterapi, Nevrologisk fysioterapi, Ortopedisk fysioterapi
Adresse: Kirkeveien 230, 1383 Asker
Telefon 66 79 08 24
Navn:

Slemmestad fysikalske institutt

Type fysikalsk behandling: Ergonomi, Generell fysioterapi, Fysioterapi for eldre, Fysioterapi for barn, Idrettsfysioterapi, Hjerte- og lungefysioterapi, Nevrologisk fysioterapi, Onkologi, Ortopedisk fysioterapi, Revmatologisk fysioterapi, Mensendieck
Adresse: Bryggeveien 86, 3470 Slemmestad
Telefon 90 47 56 79
Navn:

Spikkestad Fysioterapi - Klinikk for MTT AS

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Manuell terapi, Ergonomi, Fysioterapi for eldre, Gruppebehandling, Hjerte- og lungefysioterapi, Kvinnehelse, Nevrologisk fysioterapi, Onkologi, Ortopedisk fysioterapi, Revmatologisk fysioterapi
Adresse: Spikkestadveien 128 , 3430 Røyken
Telefon 31 29 05 50
Navn:

Sætre Fysioterapi

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Psykomotorisk fysioterapi, Ergonomi, Fysioterapi for eldre, Gruppebehandling, Idrettsfysioterapi, Kvinnehelse, Nevrologisk fysioterapi, Ortopedisk fysioterapi, Revmatologisk fysioterapi, Hjerte- og lungefysioterapi, Onkologi
Adresse: Stikkvannsveien 2, 3475 Sætre
Telefon 32 79 02 80
Navn:

Tofte Fysikalske

Type fysikalsk behandling: Manuell terapi, Generell fysioterapi, Psykomotorisk fysioterapi, Ergonomi, Fysioterapi for eldre, Gruppebehandling, Onkologi, Ortopedisk fysioterapi, Revmatologisk fysioterapi, Fysioterapi for barn, Idrettsfysioterapi, Hjerte- og lungefysioterapi, Kvinnehelse, Nevrologisk fysioterapi
Adresse: Vestre strandvei 3, 3482 Tofte
Telefon 32 79 30 64
Navn:

Vollen Fysikalske

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Manuell terapi, Revmatologisk fysioterapi, Nevrologisk fysioterapi, Fysioterapi for eldre, Ergonomi, Kvinnehelse, Ortopedisk fysioterapi, Mensendieck, Hjerte- og lungefysioterapi, Gruppebehandling
Adresse: Skjæret 47, 1390 Vollen
Telefon 45 85 58 70
Navn:

Watn fysioterapi

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Psykomotorisk fysioterapi, Fysioterapi for eldre, Nevrologisk fysioterapi, Ortopedisk fysioterapi, Mensendieck, Hjerte- og lungefysioterapi
Adresse: Spikkestadveien 124, 3430 Spikkestad
Telefon 93 45 11 50
Navn:

Åros fysioterapi og akupunktur

Type fysikalsk behandling: Generell fysioterapi, Fysioterapi for barn, Nevrologisk fysioterapi, Ortopedisk fysioterapi, Gruppebehandling, Hjerte- og lungefysioterapi
Adresse: Hurumveien 49, 3474 Åros
Telefon 31 28 55 04

Kartvisning