Styrke- og balansekurs er et tilbud til hjemmeboende eldre med balanseproblemer og ustøhet.

Treningen foregår i grupper på 10–12 personer ledet av fysioterapeut. Deltagerne bør helst ikke ha behov for ganghjelpemidler innendørs.

  • Sted: Holmen seniorsenter
  • Tid: Tirsdager 10.00 - 11.00 og en gruppe fra 11.00-12.00
  • Pris: 500 kroner (12 ganger)

Ulykker og skader er en stor folkehelseutfordring, og fall er den hyppigste ulykkestypen hos eldre. Opptil 30 % av personer over 65 år som bor hjemme faller hvert år og en enda større andel faller etter 75 år. Skader etter fallulykker har store økonomiske konsekvenser for samfunnet, og ikke minst store konsekvenser for den enkelte.