Styrke- og balansekurs

Styrke- og balansekurs er et tilbud til hjemmeboende eldre med balanseproblemer og ustøhet.

Treningen foregår i grupper på 10–12 personer ledet av fysioterapeut. Deltagerne bør helst ikke ha behov for ganghjelpemidler innendørs.

  • Sted: Holmen seniorsenter
  • Tid: Tirsdager og torsdager
  • Pris: 500 kroner for 12 uker

Ulykker og skader er en stor folkehelseutfordring, og fall er den hyppigste ulykkestypen hos eldre. Opptil 30 % av personer over 65 år som bor hjemme er utsatt for fallulykker hvert år, og en enda større andel er utsatt etter 75 år.

Skader etter fallulykker har store økonomiske konsekvenser for samfunnet, og ikke minst store konsekvenser for den enkelte.

Kontakt oss

Ta kontakt på telefon 911 67 144. Åpningstider er mandag, onsdag og fredag kl. 09.00 til 12.00. Du kan også sende en e-post til