Pasient- og pakkeforløp

Kort fortalt

Et pasient- og pakkeforløp beskriver hvordan ventetid, utredning, behandling og oppfølging av bestemte diagnoser gjennomføres – både på sykehus og i kommunen.

Målet er å sikre likeverdige og godt organiserte tjenester av god kvalitet for deg, dine pårørende og helsepersonellet som blir involvert.

Hva er viktig for deg?

Brukermedvirkning, brukertilfredshet og involvering av pårørende
er et sentralt mål for pakke- og pasientforløp.

For å få til det må vi vite hva som er viktig for deg og aktivt involvere deg og dine pårørende i din behandling. God informasjon og forutsigbarhet skal sikres gjennom hele forløpet.

Mange pasienter får behandling og oppfølging både på sykehus og i kommunen de bor i. Vi samarbeider med Vestre Viken helseforetak for at overgangene mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten skal være så god som mulig.

Få hjelp av en forløpskoordinator

For at du skal oppleve en sammenheng i tjenestene fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen, er det opprettet forløpskoordinatorer i tjenestene.

Forløpskoordinatoren skal sikre at du får den hjelpen du trenger og har rett på, både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Hvis du allerede har oppnevnt en koordinator eller kontaktperson som kjenner deg godt, er denne personen din forløpskoordinator.

Les mer om pasient- og pakkeforløp:

Barn (under 18 år)

Har du vonde følelser og tanker som er veldig plagsomme og som ikke forsvinner, kan det hende du trenger hjelp for å bli bedre. Da er det godt å vite at du kan få hjelp av en hel heiagjeng: 

Ta kontakt med forløpskoordinator for barn og unge i Barne- og familietjenesten.

Voksne, psykisk helse og rus

Pakkeforløpet starter i kommune/hos fastlege eller annen henviser, men registreres og måles først når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen. Ved samtidige tjenester skal kommunens kontaktperson være oppgitt i henvisningen. Forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å ta kontakt om videre samarbeid.

Se helsenorge.no for mer informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Du får egen forløpskoordinator

I forbindelse med innføring av pakkeforløp, skal vi oppnevne en forløpskoordinator til deg. Hvis du allerede har oppnevnt en koordinator eller en kontaktperson som kjenner deg godt, er denne personen din forløpskoordinator.

Kontaktinformasjon

Morten Jansson, saksbehandler
Telefon: 901 50 842. Telefontid: Kl. 10.00-14.00
E-post: 

Oppfølgingstjenesten

Du kan søke hjelp hos oppfølgingstjenesten for dine psykiske helse- og rusutfordringer. Les mer om hva oppfølgingstjenesten gjør og hvordan du kan komme i kontakt.

Sykehus

Vi samarbeider med Vestre Viken helseforetak for at overgangene mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten skal være så god som mulig.

Les mer om pasientforløpene på Vestre Viken sine hjemmesider.