Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Yoga

Andre yoga og pilates

YOGA FOR UNGDOM 10-16 ÅR

Yoga handler om pust og tilstedeværelse, ikke prestasjon. Alle kan gjøre yoga, med utgangspunkt i egen kropp og egne forutsetninger. Yoga kan være et verktøy for bedre å håndtere stress og mas, i tillegg til at praksisen gjør hver enkelt sterkere og mer myk og smidig. Det viktigste av alt er at yoga er gøy! I dette kurset vil hver enkelt bli godt kjent med klassiske yogastillinger, vi vil fokusere på pusten og hver time avsluttes med en god avspenning. Kurset tilpasses til hver enkelt deltaker.

DYNAMISK YOGA

Prøv yoga! Hos oss kan du følge et fast yogakurs over tid. Dette gir større mulighet for fordypning og utvikling enn eksempelvis drop-in timer. Gruppen er liten og det gis tett oppfølging og personlig veiledning av instruktør med solid utdanning og lang erfaring.

Kurset henter inspirasjon fra Vinyasa, Klassisk yoga og Yin-yoga. Vi utforsker ulike sekvenser og kombinasjoner, samt noen av de mer avanserte yogastillingene, eksempelvis armbalanse-asanas, som krever både styrke, balanse og fleksibilitet. Vi gjør også myke og rolige øvelser og tøyninger som innledning og avrunding av timene. Det legges vekt på koordinasjon av pust og bevegelse og en gradvis progresjon i takt med egne forutsetninger.

Yoga øker fleksibilitet og kroppsbeherskelse, og kan være et godt supplement til dans eller annen trening.

Det er en fordel å kjenne til basis-elementer i yoga, slik som Solhilsen, da undervisningen for en stor del er flytbasert. Du bør være i normalt god form og ikke ha spesielle skader, da kurset ikke er tilrettelagt for dette.