For barn fra 2-7 år

Her finner du våre undervisningstilbud for barn i førskolealder, 2-7 år.

Læring gjennom lek og moro er sentralt i undervisningstilbudene til de aller minste.