For barn fra 2-7 år

Her finner du våre undervisningstilbud for barn i førskolealder, 2-7 år.

Læring gjennom lek og moro er sentralt i undervisningstilbudene til de aller minste. Asker kulturskole tilbyr både danselek, musikklek og teaterlek. 

Se en video om Asker kulturskoles tilbud for de minste barna her: 
Filmen er produsert av Vi fritid