Minibreak

Minibreak er et tilbud for 6 og 7-åringer som vil begynne å lære seg hip hop og breakdance.

Andre førskolebarn

Gutt som danser breakdance
Minibreak Foto: Antero Hein
Alder 6-7 år.


Minibreak for 6- og 7-åringer er forberedende trening for breakdance tilrettelagt for aldersgruppen. Her lærer elevene enkle elementer og grunnleggende øvelser fra breakdance, sammen med øvelser for å utvikle koordinasjon, balanse, styrke, fleksibilitet, musikalitet og kreativitet. Vi legger vekt på at elevene skal få utfolde seg og oppleve danseglede. Tilbudet passer både for gutter og jenter.

Varighet

Undervisningsåret går over 32 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager.

Kontakt

Suzanne Bjørneboe, avdelingsleder teater, visuell kunst og dans
E-post: 
Telefon: 66 76 81 18/952 18 335

eller

Marianne Schwarz
Teamkoordinator dans
Telefon: 66 90 94 70
E-post: