Teaterlek

For de yngste barna blir teater introdusert gjennom leken. Vi legger vekt på å stimulere sansene - å se, lytte og kjenne.

Andre førskolebarn

Teaterlek ved Asker kulturskole
Foto: Kristin Aafløy Opdan
Alder 5-7 år.
Dag og sted

Undervisningen finner sted mandag, tirsdag og onsdag på Landøya og på Østre Asker gård.

Pris

3 170 kroner per undervisningsår.

 

Gjennom rytmelek, sangleker, regler og eventyr blir kreativiteten og fantasien stimulert, og vi øver på fokus og konsentrasjon i sosial samhandling med andre. Skuespillet introduseres ved rollelek og øvelser. 

Eleven får delta i en enkel visning i form av en åpen time hvor prosess og trygghet vektlegges.

Varighet

Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Hver undervisning varer i 40 minutter.

Kontakt

Suzanne Bjørneboe, avdelingsleder teater, visuell kunst og dans
E-post:
Telefon: 66 76 81 18/952 18 335