Barne- og ungdomsteater i Asker sentrum og på Landøya

Her finner du et teatertilbud som passer din alder og ditt nivå.

Andre barn og ungdom

Teaterundervisning i Asker kulturskole
Foto: Kristin Aafløy Opdan
Alder 8-19 år.
Dag og sted

Undervisningen foregår mandag, tirsdag og onsdag i Asker sentrum og på Landøya.

Pris

5 770 kroner per undervisningsår.

 

Leken er en viktig inngang til teaterets arbeidsformer, og elevenes skapende evner stimuleres gjennom fantasiøvelser, rollelek, improvisasjonsøvelser og kreative samarbeidsøvelser. Sammen utvikler vi forestillingsevne, konsentrasjon, stemme og fysikk og vi jobber både med bevegelse, tekst og fantasi.

For de eldre elevene introduseres mer utfordrende teknikkøvelser og skrevne replikker. Teateret som prosess er en viktig erfaring og vi arbeider hvert år produksjonsrettet slik at elevene får brukt det de lærer gjennom visninger og forestillinger på relevante scener og arenaer.

Vi har ni ulike teatergrupper i alderen 8 til 19 år.

Utvidet tid

Dette er et tilbud for elever mellom 13 og 19 år som har gått på teater i kulturskolen en stund. Det er opptaksprøve og elevene må i tillegg bli anbefalt av sin kulturskolelærer for å få plass.

Her fordyper vi oss ytterlige i teatrets arbeidsformer og mer spesifikt i skuespillerkunsten, både individuelt og i ensemble.

Varighet

Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Kursenes varighet: 

  • 7-8 år - 60 minutter
  • 9-15 år - 90 minutter
  • 13-19 år - 120 minutter (gjelder kun tilbudet Utvidet tid)

Kontakt

Suzanne Bjørneboe, avdelingsleder teater, visuell kunst og dans
E-post:
Telefon: 66 76 81 18/952 18 335