Borgen innbyggertorg teater (BITS)

BITS teater er et gratistilbud for deg som bor på Borgen. Du blir kjent med teaterfaget gjennom teaterøvelser, lek og improvisasjon i samspill med andre.

Andre barn og ungdom

Teaterlek i Asker kulturskole
Foto: Kristin Aafløy Opdan
Alder 8-13 år.
Dag og sted

Undervisningen skjer på mandager på Borgen innbyggertorg.

Pris

Dette er et gratistilbud, og gjelder for deg som bor på Borgen.

 

I teater er sosialt fellesskap, samspill og kreativt samarbeid med andre viktig og dette vektlegges i undervisningen. Ved å skape sceniske situasjoner og rollespill som vises innad i gruppen, får eleven trening i å opptre i trygge rammer.

I løpet av året vil eleven delta i en eller flere visninger. Det kan være i form av en åpen time hvor eleven viser øvelser, etyder og korte sceniske forløp, eller fremføring av et lite skuespill på en egnet arena. 

Varighet

Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Hver kurskveld varer i 90 minutter (8-10 år) og 60 minutter (10-13 år).

Kontakt

Suzanne Bjørneboe, avdelingsleder teater, visuell kunst og dans
E-post:
Telefon: 66 76 81 18/952 18 335