Teater

Grunnkurs i teater med lek og morsomme fantasiøvelser, rollelek, improvisasjon og kreative samarbeidsøvelser.

Andre teater

Teaterlek i Kulturskolen
Alder 7-15 år
Varighet

Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager.

7-8 år - 60 minutter. 9-15 år - 90 minutter.

 

Leken er en viktig inngang til teatrets arbeidsformer. Elevenes skapende evner stimuleres gjennom fantasiøvelser, rollelek, improvisasjonsøvelser og kreative samarbeidsøvelser. Teaterfaget utvikler forestillingsevne, konsentrasjon, stemme og fysikk og vi jobber både med bevegelse, tekst og fantasi.

For de eldre elevene introduseres også mer utfordrende teknikkøvelser og skrevne replikker.

Teateret som prosess er en viktig erfaring og vi arbeider hvert år produksjonsrettet slik at elevene får benyttet det de lærer i praksis på scenen og i forestillingsarbeid. 

  • Alder 7-8 år. Grunnkurs i teater. Tid: 60 minutter.
  • Alder 9-15 år. Alderssammensatte grupper. Tid: 90 minutter

Undervisningssted og dag

Innbyggertorget i Asker sentrum, på Landøya og Borgen.

Kontakt

Suzanne Bjørneboe, avdelingsleder teater, visuell kunst og dans
E-post:
Telefon: 66 76 81 18/952 18 335