Fiske og fangst av kreps og hummer

Før du prøver fiskelykken, bør du sette deg inn i hvilke regler som gjelder for fiske av fisk, kreps og hummer i Asker.

Fiske i sjøen

Du kan fiske uten fiskekort og fiskeavgift. Dette gjelder også fiske etter laks og sjøørret, men det er noen regler:

  • Det er forbudt med all fritidsfiske fra 1. januar til 30. april i en større del av Askers sjøområde. Se kart med forbudsone markert i rødt.
  • I perioden 1. januar til 1. mai er det i tillegg forbudt i 14 angitte områder med alle former for fritidsfiske etter alle fiskearter, med unntak av laks og sjøørret. Se kart med forbudssone markert i rødt.
  • Det er forbudt med all fritidsfiske etter torsk innenfor en grense trukket fra svenskegrensen til grensen mellom Telemark og Aust-Agder. Dette omfatter hele Asker, og forbudet gjelder hele året. Se også plakat for kysttorsk-vern på flere språk.
  • Utenfor Neselva og Askerelva er det egne fredningssoner for laks og sjøørret. Innenfor sonene er stangfiske fra land tillatt hele året, med unntak av en sone på 100 meter fra elvemunning, der det er forbudt å fiske.
  • Fra båt som ligger stille er det innenfor fredningssonene kun tillatt å fiske med stang eller håndsnøre etter laks og sjøørret i perioden 1. juni til 4. august. Dorging etter laks og sjørett er forbudt i fredningssonene hele året, og det samme gjelder fiske med garn. 
  • I fredningsoner for hummer er det kun lov å fiske fisk med krokredskaper (ikke bunnstående redskaper) i disse fredningssonene.

Hummerfiske

I Asker har vi to fredningsoner for hummer.  Dette er ved Langåra og i et område fra Hurum til Jetéen i Drøbaksundet. 

Skal du fiske hummer i Asker, må du registrere deg årlig og sette deg inn i regler rundt hummerfiske hos Fiskeridirektoratet. 

Fiske i vann og vassdrag

I Asker kan du fiske gratis i noen vann, mens du må kjøpe fiskekort eller være medlem av en forening for å fiske i andre. Barn under 16 år fisker gratis, men må ha fiskekort der det er påkrevd.

For kjøp av fiskekort eller mer informasjon om fiske i Asker, se nettsidene til Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJJF).

Husk at det ikke er egne regler for ferdsel og aktiviteter i og rund drikkevannskilder.

Krepsing

Den som skal krepse må løse krepsekort.