Nødnummer

Brann og større ulykker - 110
Politi og redningssentral - 112
Ambulanse - medisinsk nødtelefon - 113

Barnevernvakt

Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Barnevernvakten er tilgjengelig på kvelder og i helger gjennom hele året - også i høytider og ferier. Tilbudet er felles for Asker og Bærum, og holder til på Politihuset i Sandvika.

Legevakt

Telefon 116117
Besøksadresse: Bærum sykehus, Sogneprest Munthe Kaas vei 100, Gjettum.

Ta kontakt også hvis du, eller noen du kjenner, har vært utsatt for et seksuelt overgrep, seksuell vold eller vold i nære relasjoner (overgrepsmottak).

Krisesenter

Døgnåpen hjelpetelefon 67 50 83 83.

Asker og Bærum Krisesenter er et gratis og døgnåpent tilbud til barn, kvinner og menn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, voldtekt og tvangsekteskap.

Vakttelefon for vei og vannlekkasjer

Telefon 66 90 94 08
For uhell, akutt lekkasje osv. på hverdager etter kl 15.20 og i helger.

Skader på kommunale bygg

Vakttelefon 66 90 94 08, tast 2. For melding av skade på kommunale bygg som det haster å utbedre. Vakttelefon på hverdager etter kl 15.20 og i helger.