Nødnummer

Brann og større ulykker - 110
Politi og redningssentral - 112
Ambulanse - medisinsk nødtelefon - 113

Barnevernvakt

Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Barnevernvakten er tilgjengelig på kvelder og i helger gjennom hele året - også i høytider og ferier. Tilbudet er felles for Asker og Bærum, og holder til på Politihuset i Sandvika.

Legevakt

Telefon 116117
Besøksadresse: Bærum sykehus, Sogneprest Munthe Kaas vei 100, Gjettum.

Ta kontakt også hvis du, eller noen du kjenner, har vært utsatt for et seksuelt overgrep, seksuell vold eller vold i nære relasjoner (overgrepsmottak).

Vakttelefon for vei og vannlekkasjer

Telefon 66 90 94 08
For uhell, akutt lekkasje osv. på hverdager etter kl 15.20 og i helger.

Skader på kommunale bygg

Vakttelefon 66 90 94 08, tast 2. For melding av skade på kommunale bygg som det haster å utbedre. Vakttelefon på hverdager etter kl 15.20 og i helger.