Bekymringsmeldinger til barnevernet

Sammen med Bufdir, KS og andre kommuner har Asker kommune vært med på å koble opp og teste ut den nasjonale portalen mot Asker kommunes lokale barnevernsløsninger.

Bilde av jente med leketøy

Kort fortalt

Asker var i mai 2020 første kommune i Norge som tok i bruk den nye nasjonale portalen for bekymringsmeldinger til barnevernet.

Sammen med Bufdir, KS og andre kommuner har Asker kommune vært med på å koble opp og teste ut den nasjonale portalen mot Asker kommunes lokale barnevernsløsninger. Per oktober 2020, har 30 kommuner tatt i bruk den nasjonale portalen. Målet er at alle norske kommuner skal ta i bruk den nasjonale portalen så raskt som mulig.

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om hvordan Asker kommune jobber med løsningen, kan du kontakte:

Tekniske løsninger:

Digitale løsninger: