Vinner av Tilgjengelighetsprisen 2023 er kåret

Onsdag 18. april ble Tilgjengelighetsprisen for 2023 delt ut i Asker rådhus. Prisen gikk til Ola Skaare, for hans viktige arbeid for mennesker med bistandsbehov og økt livskvalitet gjennom musikk og kultur.

Prisvinner Ola Skaare og ordfører Lene Conradi
Ordfører Lene Conradi delte ut prisen til Ola Skaare. Foto: Marit Asheim

- Ola, du er virkelig den største ildsjelen jeg kjenner, og det er lett å se at du brenner for det du driver med. Din spesielle omtanke og kjærlighet for mennesker med fysiske og psykiske utfordringer lyser igjennom alt du gjør. Gjennom tiår med dedikasjon har det vel nærmest blitt en livsstil for deg å dele musikkens gleder med de som ikke deltar i de vanlige rammer, sa ordfører Lene Conradi da hun delte ut prisen.

- Det er rørende å se hva det du gir betyr for enkeltmennesker på din vei – du bidrar til at personer med fysiske og psykiske utfordringer får oppleve musikkglede, mestring og tilhørighet! Gratulerer, Ola, så mye med velfortjent pris! Jeg håper du tar til deg alle de gode ordene om jobben du gjør og hva det betyr! Tusen takk for forskjellen du gjør for veldig mange mennesker, avsluttet hun.

Underholdning med realt trøkk

- Opplevelsen av å musissere sammen med andre, er noe alle bør få lov til, og vårt ønske er at flest mulig skal få de opplevelsene, sa en takknemlig prisvinner.

Under utdelingen var det livlig underholdning med bandet Real Trøkk, et av flere prosjekter som Skaare leder. De spilte fem sanger sammen med prisvinneren, blant annet "Smak av honning" og "Alt du vil ha".

Bandet Real Trøkk spiller
Real Trøkk og prisvinner Ola Skaare stod for underholdningen. Foto: Marit Asheim

Juryens begrunnelse

Det er kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse som er jury for Tilgjengelighetsprisen, og som har vurdert kandidatene. Dette var juryens begrunnelse:

"Ola Skaare er en ildsjel, med et smittende engasjement. Han bruker det meste av sin tid på målgruppen «mennesker med bistandsbehov». Han er en av Norges mest kompetente på området, og benyttes derfor også av mange andre utenom Asker og Bærum, og også internasjonalt.

Ola har bidratt til musikkopplevelser for et stort antall mennesker med ulike funksjonshemminger, og særlig for psykisk utviklingshemmede og mennesker med autisme. Han har en dyp forståelse for denne gruppens behov, og en særlig følsomhet for deres uttrykksmåter. Han skaper opplevelse av mestring og deltakelse for en gruppe som sjelden løftes fram i samfunnet.

Fra 2015 har han bygget opp et kompetansesenter på Søndre Vettre Gård i Asker for musikk og kulturelle aktiviteter for mennesker med ulike bistandsbehov, og som har som intensjon å bidra til bedre livskvalitet gjennom helsefremmende tilrettelagte kulturaktiviteter.

Gjennom sitt engasjement gjennom mange år har han synliggjort gruppen «mennesker med bistandsbehov» gjennom konserter og arrangementer på ulike arenaer både lokalt og nasjonalt, og har med dette også sterkt bidratt til integrering av alle i samfunnet.

Ola Skaare er en garantist for kultur og musikk for alle."

Om Tilgjengelighetsprisen

Asker kommunes Tilgjengelighetspris deles ut årlig. Hensikten er å løfte frem det positive arbeidet for universell utforming og økt tilgjengelighet, særlig overfor personer med funksjonsnedsettelse.