Asker Produkt og Jobbhuset vant Tilgjengelighetsprisen 2022

20. april ble Tilgjengelighetsprisen for 2022 i Asker kommune delt ut.

Prisvinnerne med ordfører
Fra venstre Kay Arne Sørensen, leder av råd for personer med funksjonsnedsettelse, styreleder i Asker Produkt Per S. Thoresen, daglig leder i Asker Produkt Britt Erlandsen Villa, ordfører Lene W. Conradi, styreleder i Jobbhuset Bjørn Tore Rødtangen-Hansen, daglig leder i Jobbhuset Jan Åge Fjell.

Kort fortalt

Prisvinnerne har siden 1990-tallet jobbet for å skape et inkluderende arbeidsliv i Asker, og sørget for tilrettelagte tilbud og arbeidstrening.

Tilgjengelighetsprisen har som mål å sette positivt fokus på arbeidet med universell utforming og økt tilgjengelighet, særlig overfor personer med funksjonsnedsettelse.

Juryen, som består av kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse, ønsket for 2022 særlig å vektlegge temaet arbeid og aktivitet. Både Jobbhuset og Asker produkt er bedrifter som har som mål å skape god livskvalitet gjennom arbeidsinkludering, opplæring og oppfølging.

Målrettet arbeid for å inkludere

Tilgjengelighetsprisen ble delt ut av ordfører Lene Conradi.

- Rådet har vedtatt å tildele Tilgjengelighetsprisen 2022 til to ulike aktører som likeverdige vinnere av prisen. Jeg er stolt over at det er våre egne flaggskip, sa ordfører Lene Conradi under utdelingen.

- Selve fundamentet til virksomheten deres er å gjøre samfunnet mer tilgjengelig for flere, fortsatte hun.

Kriteriene for årets pris legger vekt på at vinnere har bidratt til å bryte ned personhemmende barrierer i kommunen, og legger til rette for at personer med funksjonsnedsettelse kan komme i - og beholde - inntektsgivende arbeid.

- Gjennom årene som ordfører har jeg fått oppleve på nært hold i utallige sammenhenger hvordan både Jobbhuset og Asker Produkt jobber målrettet for å inkludere, sa ordføreren.

Muligheter for alle

Conradi sa videre i sin tale at utdelingen av Tilgjengelighetsprisen er en stor og viktig begivenhet, og at det er både en anledning til å løfte frem det gode arbeidet som hver dag gjøres, i tillegg til å minne om viktigheten av at vi forsterker og forbedrer arbeidet med å gjøre samfunnet vårt tilgjengelig for alle.

- Det handler om muligheter for alle og om individuell tilrettelegging, slik at man får mulighet til å delta på egne premisser. Heldigvis er det bred enighet om betydningen av meningsfylt arbeid for alle, sa ordføreren i sin tale.

Om prisvinnerne

Asker Produkt

Asker Produkt er en bedrift som tilbyr arbeidsplasser til uføretrygdede personer med funksjonsnedsettelse og tilrettelagt fagopplæring og arbeidstrening for personer som ønsker vekst og utvikling for å komme inn i det ordinære arbeidslivet. Målet er vekst og arbeidsinkludering – å skape god livskvalitet gjennom inkludering og reell deltakelse i arbeidslivet.

Bedriften ble grunnlagt i 1991 som et aksjeselskap, eid 100 prosent av Asker kommune. Asker Produkt er fremdeles et heleid aksjeselskap men har finansiering av de varig tilrettelagte plassene som et spleiselag mellom eier (Asker kommune) og NAV.

Jobbhuset

Jobbhuset er en bedrift som hjelper folk inn i arbeidslivet. Her jobbes det med et mangfold av mennesker og behov. Jobbhuset tilrettelegger for personer som trenger tilrettelagt tilbud, lærekandidater som skal ta kompetansebrevet og bedrifter eller organisasjoner som skal ha løst en oppgave.

De har 25 års kompetanse for å finne fram til nye muligheter for den enkelte – og på den måten bidra til utvikling og økt livskvalitet.

Jobbhuset AS er 100 prosent eid av Asker kommune.