Årets gründer 2023 i Asker

Infraspace AS ble kåret til årets gründer i Asker kommune på Asker Næringsforenings Næringslivsdagene.

Prisvinner, ordfører, konferansier og leder av Asker næringsforening
Foto: Sjo og Floyd / Asker Næringsforening

Kort fortalt

Hvert år deler vi ut prisen Årets Gründer i Asker til en gründer eller gründervirksomhet i Asker kommune som har gjort suksess og kan være til inspirasjon for andre.

I år vant Infraspace AS.

Årets Gründer i Asker

Hvert år tildeler vi en gründer eller gründervirksomhet i Asker kommune som har gjort suksess og kan være til inspirasjon for andre prisen Årets Gründer i Asker.

Årets gründer bygger digitale verktøy for å generere og vise 3D-modeller og datavisualisering – direkte i nettleseren. Fokuset er tidlig planlegging og design i store utbygningsprosjekter når endringene har størst innvirkning på kostnader, kvalitet og bærekraft. Dette muliggjør bærekraftig beslutningstaking, står det i juryens begrunnelse.

Infraspace ble startet i 2021, midt under pandemien. Timingen for oppstarten var preget av dette, men også trender i tiden. Nedstengningen av samfunnet viste at det er viktig med gode digitale verktøy for faglig samarbeid og utvikling.

- Det er veldig hyggelig og fortjent at Infraspace får en slik pris! Jeg er imponert over den gründerreisen vi har fulgt gjennom flere år som er i en spennende fase med utprøving.  - Å utvikle ny teknologi er helt avgjørende for en bærekraftig samfunnsutvikling i en tid vi vet at vi må jobbe på nye måter, og få til mer for mindre, sier ordfører Lene Conradi.

Ordfører deler ut prisen
Foto: Sjo og Floyd / Asker Næringsforening

 I juryens begrunnelse står det videre:

Hvorfor ikke sjekke tusenvis av alternative ruter på bare minutter?

Programmet Infraspace har utviklet, bruker kartdata, algoritmer og såkalt parametrisk design til å beregne de mest miljøvennlige, rimelige og raske traseene for vei, jernbane og kraftlinjer.

Selskapet har nådd viktige teknologiske mål og fått støtte fra både Innovasjon Norge, Asker kommune og Statens Vegvesen.

Programvaren testes i disse dager ut på et av Norges største veiprosjekter og potensielle kunder i inn- og utland følger spent med.

Jurysammensetting

Prisen deles ut etter en vurdering foretatt av en jury.

Juryen består av representanter fra Asker kommune, Asker Næringsforening, RE GründerhusBudstikkaRøyken og Hurum avis og Kvinner i Business.