Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Asker Produkt

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

VTA—bedrift (Varig tilrettelagt arbeidsplass). Heleid vekstbedrift ved Asker kommune. Tilrettelegge arbeidsplasser for de med nedsatt funksjonsevne. Salg av matprodukter, brød, kaker, cateringmat til kunder eller via kafé og bakeri. Produksjon av skilt/treprodukter. Produksjon av bakevarer.

Selskapets formål

Produksjon av varer og/ eller tjenester for et marked og detaljhandel og å skape varige arbeidsplasser og kompetanseutvikling for personer som ikke er konkurransedyktige på det åpne arbeids marked og synliggjøre verdien av yrkeshemmet arbeidskraft.

Selskapet skal være konkurransedyktig og markedsorientert, og ta utgangspunkt i lokale forhold og behov. Det skal ikke stilles spesielle krav til funksjonsnivå hos arbeidstakerne, men den totale arbeidstakergruppen skal bestå av personer med svært ulik typer og grad av behov for hjelp.

Produksjonen skal til enhver tid baseres på arbeidstakergruppens kvalifikasjoner og utviklingsmuligheter. De arbeidstakerne som ønsker det og har mulighet til å få arbeid på det ordinære arbeidsmarked, skal få hjelp til dette. Selskapet skal drives innenfor de ansvarsrammene NAV og kommunen har for å tilrettelegge arbeid for særlig svake grupper.
Mål med eierskapet 

Mål med eierskapet

Kommunens fremste formål med eierskapet er å sikre arbeids- og treningsplasser for yrkeshemmede.

Vedtekter/selskapsavtale

Lenke til vedtektene

Eierstrategi

Lenke til pdf