Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

BTV Innkjøp – Innkjøpsamarbeid

Organisasjonsnummer: 964 951 373

Mål med kommunens eierskap

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og kontroll, å sikre infrastruktur og stabil drift av kommunens lovpålagte tjenester. Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse samt innovasjon og infrastruktur.