Drammensregionens kommunale IKT-tjeneste (D-IKT)

  • Organisasjonsnummer: 990 119 511
  • Stiftet: 2006

Mål med eierskapet

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og kontroll, å sikre infrastruktur og stabil drift av kommunens lovpålagte tjenester.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse samt innovasjon og infrastruktur.