Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Innsamling av ikke-farlig avfall.

Selskapets formål

Oppfylle kommunenes forpliktelser vedrørende avfall i henhold til Forurensningsloven. Innsamling av husholdningsavfall.

Mål med eierskapet

Asker kommune har valgt å tre ut av samarbeidet med RfD og løse oppgaven i kommunen.