Temaplan Eiendom - rom for livet

Temaplanen for eiendom skal beskrive hvordan Asker kommune kan tilrettelegge for en helhetlig og framtidsrettet eiendomsvirksomhet til beste for kommunens innbyggere og ansatte.

Torvbråten skole

Om planen

Eiendomsvirksomheten er et strategisk virkemiddel for at kommunen kan levere gode, hensiktsmessige og kostnadseffektive tjenester.

Kommunens eiendommer er nødvendige i kommunens tjenesteproduksjon og for utvikling av steder og lokalmiljø.

Temaplanen skal gi en oversikt over dagens status og utfordringsbildet vi står overfor ut fra de føringene og trendene vi må forholde oss til.

Temaplanen skal gjennom innsatsområder og strategier angi retning for langsiktig og helhetlig prioritering, utvikling og styring av kommunens eiendomsvirksomhet.

Innenfor eiendomsforvaltning kan bærekraft defineres som det å gi brukerne gode og effektive bygninger, med minst mulig belastning på økonomi og miljø. Et faglig godt vedlikehold, tilpasningsdyktige bygninger og effektiv arealutnyttelse er et vesentlig bidrag til et bærekraftig samfunn ved at det forlenger levetiden for bygningene og reduserer behovet for bygningsarealer

Tidslinje

 1. Fullført:

  2021

  Oppstart av arbeidet med planen

 2. Fullført:

  20. januar 2022

  Behandling av mandat og rammer i Utvalg for samfunnstjenester

  Sakspapirer og video fra møtet
 3. Fullført:

  2022

  Innhenting av kunnskapsgrunnlag

 4. Fullført:

  1. desember 2022

  Presentasjon at kunnskapsgrunnlaget i Utvalg for samfunnstjenester

 5. Fullført:

  23. mars 2023

  Førstegangsbehandling i utvalg for samfunnstjenester

  Sakspapirer og video fra møtet
 6. Fullført:

  2. kvartal 2023

  Høring

 7. Ikke fullført:

  4. kvartal 2023

  Andregangsbehandling i utvalg for samfunnstjenester, behandling i formannskapet og kommunestyret.

Kunnskapsgrunnlag og presentasjoner

Høringsutkast og presentasjoner