Temaplan for kultur

Asker kommune har laget en temaplan for kultur. Den skal bidra til at alle innbyggerne i Asker får et likeverdig kulturtilbud.

Kort fortalt

Temaplan for kultur gir retning og føringer for hva slags kulturpolitikk Asker skal føre de neste 12 årene.

Planen sier noe om prioriteringer og satsingsområder, og omfatter alle deler av kulturlivet.

Les temaplanen her


Her kan du se sakspapirer med bakgrunnsinformasjon og video fra den politiske behandlingen.