Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Temaplan for kultur

Asker kommune lager temaplan for kultur. Den skal bidra til at alle innbyggerne i Asker få et likeverdig kulturtilbud.

Fra festival på Hernestangen
Foto: Kjell Henry Hustad

Kort fortalt

Temaplan for kultur skal bli en plan som gir retning og føringer for hva slags kulturpolitikk Asker skal føre de neste 12 årene.

Planen skal si noe om prioriteringer og satsingsområder, og skal omfatte alle deler av kulturlivet.

Hva er formålet med kulturplanen?​

Kultur gir rom for å lære, skape, oppleve og formidle. Kulturen er med på å skape tilhørighet og samhold, undring og debatt. Asker kommune ønsker å være en kommune med et rikt og levende kulturliv, med tilbud og muligheter for alle sine innbyggere.

Den nye kulturplanen skal skape gode forutsetninger og langsiktighet for kulturaktørene. Den skal også gi en forståelse av kulturens betydning, og en retning for hvordan fremtidens kulturkommune skal se ut. 

Temaplan for kultur skal 

 • være en overordnet plan ​for kulturpolitikken i Asker
 • bidra til et likeverdig kulturtilbud for innbyggere i hele kommunen​
 • bidra til varierte kulturopplevelser, samhørighet, mestringsopplevelser og identitetsutvikling i fellesskap med andre der folk bor​
 • fungere som et strategisk styringsdokument og rammeverk​
 • være et verktøy for å koordinere prosesser og ressursbruk for å få en helhetlig kulturpolitikk.

Vi vil høre fra deg! 

Temaplan for kultur skal gi en retning for hvordan Asker kommune skal jobbe for og med kulturlivet. Da er det viktig at vi får innspill underveis når den skrives slik at planen beskriver det kommunens kulturaktører og innbyggere er opptatt av. Ved å fortelle hva du mener er viktig, gjør du planen til et bedre og mer treffsikkert verktøy for kommunens administrasjon og politikere.

Hvordan kan du bidra?

Det skal avholdes innspills- og medvirkningsmøter 23. og 24. mars. Møtene vil bli avholdt elektronisk via Zoom: 

 • 23.mars, kl.18:00 – 20:00: Medvirkningsmøte med det frivillige kulturlivet
 • 24.mars, kl. 18:00 – 20:00: Medvirkningsmøte med det profesjonelle kulturlivet

Meld deg på ved å sende e-post til planansvarlig Ingunn Liabø Fauske: ingunn.liabo.fauske@asker.kommune.no

Her ønsker vi at alle som ønsker å delta melder seg på. Møtene vil bestå av en presentasjon av planarbeidet, og en idémyldringsprosess hvor vi tar opp følgende spørsmål:

 • Hvilke ønsker og ideer har du for utviklingen av din avdeling/virksomhet de kommende 12 årene?
 • Hvordan kan din avdeling/virksomhet i større grad samarbeide med de andre kommunale kulturaktørene, og hva kan slike samarbeid gi av nye muligheter?
 • Hvordan kan din avdeling/virksomhet samarbeide mer og bedre med eksterne kulturaktører?
 • Hvordan ønsker du at Asker som kulturkommune skal se ut om 12 år?

Kan du ikke komme på møtene, men ønsker å gi innspill? 

Har du ikke anledning til å delta i møtet, men ønsker å komme med innspill eller er usikker på hvilket møte du skal på? Ta kontakt med planansvarlig Ingunn Liabø Fauske: ingunn.liabo.fauske@asker.kommune.no

Hva skjer videre?

 1. Fullført:

  Medvirkningsprosesser med berørte parter

  Vi arrangerer to innspillsmøter til temaplanen, 23. og 24. mars. Se over for mer informasjon og påmelding.

 2. Ikke fullført:

  Hovedutvalg for kultur

  De folkevalgte får temaplan for kultur til førstegangsbehandling i oktober eller november 2021.

 3. Ikke fullført:

  Høring

  Temaplan for kultur skal på høring til alle. Det skjer i perioden november til januar 2021 til 2022.

 4. Ikke fullført:

  Hovedutvalg for kultur

  De folkevalgte skal behandle temaplan for kultur for andre gang 29. april 2022.

 5. Ikke fullført:

  Kommunestyret

  De folkevalgte i kommunestyret får temaplan for kultur til endelig behandling i løpet av andre kvartal 2022.

Temaplan for kultur har et tolvårsperspektiv, og rulleres hvert fjerde år. 

Relevante dokumenter og lenker