Temaplan for kultur

Asker kommune har laget en temaplan for kultur. Den skal bidra til at alle innbyggerne i Asker får et likeverdig kulturtilbud.

Fra festival på Hernestangen
Foto: Kjell Henry Hustad

Kort fortalt

Temaplan for kultur gir retning og føringer for hva slags kulturpolitikk Asker skal føre de neste 12 årene.

Planen sier noe om prioriteringer og satsingsområder, og omfatter alle deler av kulturlivet.

Kultur gir rom for å lære, skape, oppleve og formidle. Kulturen er med på å skape tilhørighet og samhold, undring og debatt. Asker kommune ønsker å være en kommune med et rikt og levende kulturliv, med tilbud og muligheter for alle sine innbyggere.

Den nye kulturplanen skal skape gode forutsetninger og langsiktighet for kulturaktørene. Den skal også gi en forståelse av kulturens betydning, og en retning for hvordan fremtidens kulturkommune skal se ut. 

Temaplanen for kultur har et tolvårsperspektiv, og skal rulleres hvert fjerde år. 

Forsideillustrasjon av kulturplanen

Relevante dokumenter og lenker til forarbeidet av temaplanen