Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Temaplan for kultur

Kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft. Kulturplanen skal skape en langsiktighet, likeverdighet og gi en forutsigbarhet innen kulturtilbudet, samt en felles forståelse av behov og kontekst.

Kort fortalt

Temaplanen for kultur skal bli en overordnet plan som skal fungere som et strategisk styringsdokument og rammeverk for kulturområdet.

Intensjonsavtalen mellom tidligere Hurum, Røyken og Asker kommuner vektlegger betydningen av å satse på kultur og identitetsskapende tiltak for den nye kommunen. Kulturplanen vil også se på harmonisering og å gi likeverdige tilbud for alle innbyggere i hele den nye kommunen.

Kommer:

  • Mandat 
  • Temaer som skal utredes
  • Tidslinje 
  • Hvilket hovedutvalg skal behandle den og hvordan kommer man i kontakt med dem.
  • Ansvar/direktør/planansvarlig 

Medvirkning: Bidra med innspill

Her kommer informasjon om hvordan innbyggere og interessegrupper kan delta og komme med sine innspill i de forskjellige prosessene

  • Tidslinje for kunnskapsgrunnlag (medvirkning)
  • Tidslinje for politisk behandling (medvirkning)
  • Beskrivelse av medvirkningsprosessen, tidspunkt for workshop, høring o.l.
  • Lenker til eventuelle innspillsløsninger for temaplanen

Kunnskapsgrunnlag

Her kommer informasjon om hva kunnskapsgrunnlag er, hvordan det skal fremstilles og hvilken funksjon det har. Tidslinje for utvikling, behandling og evt medvirkning. Og Kunnskapsgrunnlaget (selve dokumentet når det foreligger)

Relevante dokumenter og lenker