Reguleringsplan for Åstadlia 5, 7, 9 og 11

Gårds- og bruksnummer: 38/637 med flere

Kommunens saksnummer: 17/18503

Plankonsulent: Lie Øyen Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 05.04.2018.

Frist for innspill er 05.05.2018.

Varslingsannonse

Varselbrev

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.