Reguleringsendring av plan for Liahagen, plan nummer 180i

gårds- og bruksnummer: 92/2 med flere

Kommunens saksnummer: 15/84

Oppdragsgiver: Kittelsen Eiendom As

forslagsstiller: Driv Arkitekter AS

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 15.04.2016.  Frist for innspill er 14.05.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.