Forhåndskonferanse

Kort fortalt

En forhåndskonferanse er et møte med kommunen for å diskutere rammene for eiendommen din i forhold til det du vil søke om.

Hvordan bestille forhåndskonferanse?

Gjelder forhåndskonferansen en delesak eller ønsker du å avholde et møte i forbindelse med en plansak? Da bestiller du ved å sende eller via å sende inn digitalt vedlegg.

Gjelder forhåndskonferansen en byggesak? Da bestiller du via vår bookingløsning for veiledningstid og forhåndskonferanser.

Pris for forhåndskonferanser

Forhåndskonferanser er gebyrbelagt i tråd med gjeldende gebyrregulativ

Hvorfor bestille forhåndskonferanse?

Hvis du planlegger å utføre større tiltak eller er usikker på betydningen av reglene som gjelder for din eiendom, kan det være lurt å bestille en forhåndskonferanse. Dersom du har engasjert ansvarlig søker anbefaler vi at denne/disse blir med på møtet.

Forhåndskonferanser kan blant annet avdekke

    • hvilke arealplaner som gjelder for din eiendom
    • hvorvidt tiltaket du har planlagt er i tråd med gjeldende bestemmelser eller ikke
    • særlige hensyn du bør ta i forhold til hensynssoner, plassering m.m.

Hva gjennomgås ikke under forhåndskonferansen?

Vi kan ikke gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget eller om eventuelle dispensasjoner vil bli innvilget. Disse vurderingene må gjøres gjennom saksbehandling.

Hvilke opplysninger trenger vi for å avholde forhåndskonferanse?

Når du bestiller en forhåndskonferanse bør du legge ved en beskrivelse av det tiltaket du ønsker å utføre, skisser, situasjonsplan, og eventuelle spørsmål du har i forbindelse med tiltaket.