Forhåndskonferanse

Kort fortalt

Forhåndskonferanse er et møte med kommunen for å diskutere rammene for eiendommen din i forhold til det du vil søke om.

Hvorfor bestille forhåndskonferanse?

Ved større tiltak eller uklarheter om hva som gjelder for din eiendom kan det være nyttig med en avklaring i form av en forhåndskonferanse.

Dette gjennomgås ikke under forhåndskonferansen?

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget eller om dispensasjonene dine vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i forhåndskonferansen.

Hvilken dokumentasjon trenger vi til forhåndskonferansen?

Informasjon om det du ønsker å søke om og skisser/kart bør sendes inn sammen men bestillingen.

Hvordan bestille forhåndskonferanse?

  • Du kan sende oss en e-post til post@asker.kommune.no. Husk å skrive "Anmodning om forhåndskonferanse" eller "Bestilling av forhåndskonferanse" i tittelen på e-posten.
  • Fra april/mai 2023 vil alle bestillinger av forhåndskonferanse bli foretatt via et elektronisk bookingsystem.

Når kan du forvente at vi tar kontakt med deg?

Vårt mål er å kontakte deg og avtale time innen to uker. Dette klarer vi dessverre ikke per i dag. Vi beklager dette.

På grunn av en lengre periode med lav bemanning ligger vi dessverre langt etter med forhåndskonferansene. Vi gjør det vi kan for å jobbe inn tiden. Ett av tiltakene vi har satt i gang er utarbeidelse av et system for bestilling av forhåndskonferanser. Dette er under utarbeidelse og vil bli innført januar/februar 2023.

Må du betale for forhåndskonferansen?

Ja. Forhåndskonferanse er gebyrbelagt i vårt gebyrregulativ.

1M for første forhåndskonferanse. Trenger du flere forhåndskonferanser for samme tiltak vi hver forhåndskonferanse utover den første bli belastet med 2M.

Se vårt gebyrregulativ §3.2.