Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Forhåndskonferanse

Kort fortalt

Forhåndskonferanse er et møte med kommunen for å diskutere rammene for eiendommen din i forhold til det du vil søke om.

Ved større tiltak eller uklarheter om hva som gjelder for din eiendom kan det være nyttig med en avklaring i form av en forhåndskonferanse.

Informasjon om det du ønsker å søke om og skisser/kart bør sendes inn sammen men bestillingen.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget eller om dispensasjonene dine vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i forhåndskonferansen.