Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Høring: Temaplan for barnehage- og skolekapasitet

Utvalg for oppvekst sender med dette temaplan for barnehage- og skolekapasitet på åpen høring, med frist for innspill 12. mars 2021.

Formålet med Temaplan for barnehage- og skolekapasitet er å bidra til at kommunen lykkes i målsettingen om å ha Rett bygg - på rett sted – til rett tid. Temaplanen skal gi føringer for hvordan vi kan løse utfordringene med å utnytte de barnehage- og skolebyggene vi har i kommunen, og hvor det er behov for å gjøre andre grep som for eksempel å bygge nytt eller endre kretsgrenser.

Vi håper mange ønsker å engasjere seg i dette arbeidet, og vi ønsker gjerne deres innspill.

Relevante dokumenter til saken

Utdypning og veiledning til temaplanens innhold, og hva det særlig ønskes innspill på er beskrevet i høringsbrevet.  

Har du innspill til temaplanen?

Send inn høringsinnspill her.

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til  innen 12. mars 2021. Merk innspillene med: Sak 20/01582

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men blir vedlagt saken med rådmannens kommentar ved videre behandling i formannskapet og kommunestyret.