Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Temaplan for barnehage- og skolekapasitet

Formålet med temaplanen er å bidra til at kommunen lykkes i målsettingen om å ha Rett bygg - på rett sted – til rett tid.

Temaplanen skal gi føringer for hvordan vi kan løse utfordringene med å utnytte de barnehage- og skolebyggene vi har i kommunen, og hvor det er behov for å gjøre andre grep som for eksempel å bygge nytt eller endre kretsgrenser.

Relevante dokumenter til saken

Utdypning og veiledning til temaplanens innhold: 

Høringsinnspill

Her finner du høringsinnspillene til temaplanen som kom i perioden 11. desember til 12. mars.

Informasjonsmøter

Det er blitt holdet fire åpne digitale informasjonsmøter. Temaplanen deler kommunen inn i fire geografiske innsatsområder. Det var et møte med fokus på hvert geografiske innsatsområde. 

Møtene gir en kort presentasjon av status og utfordringer i kommunen og det enkelte område. Under finner du opptak av møtene

  • Onsdag 10. februar kl. 18.00 til 19.30 - Asker sør - Røyken, Spikkestad, Sætre og Tofte ungdomsskolekrets - Se opptak av møtet
  • Onsdag 10. februar kl. 20.00 til 21.30 - Asker sentrum – Solvang, Borgen og Risenga ungdomsskolekrets - Se opptak av møtet
  • Torsdag 11. Februar kl. 18.00 til 19.30 - Asker Midt - Hovedgården, Vollen og Slemmestad ungdomsskolekrets - Se opptak av møtet
  • Torsdag 11. februar kl. 20.00 til 21.30 - Asker Nord - Landøya og Torstad ungdomsskolekrets - Se opptak av møtet