Permisjon og fravær

Innganger

Sletting av gyldig fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår.