Kontaktinfo

Åpningstider

Morgen SFO: 07.30 - 08.30

Besøksadresse
Eddas vei 3, 1386 Asker

Rita Kristoffersen

SFO-leder
Vis i kart

Kontakt basene

 • Morgen-SFO på rasteplassen: 66 76 19 10
  (07.30 - 08.30)
 • Telefon Base 1: 904 08 657 (fra skoleslutt til 17.00)
 • Telefon Base 2: 904 70 487 (fra skoleslutt til 16.00)
 • Telefon Base 3: 904 76 758 (fra skoleslutt til 16.00)
 • Telefon Base 4: 903 61 769 (fra skoleslutt til 16.00)
 • Ettermiddags-SFO på rasteplassen (2., 3., og 4. trinn): 66 76 19 10
  (fra 16.00 - 17.00)

Innhold

SFO arbeider etter Kvalitetsplan for SFO. Ut fra kvalitetsplanen lager vi egne planer for de ulike områdene:

Sunn livsstil og helse

Når SFO starter får barna et lett, næringsrikt måltid på SFO.
Vi legger vekt på å servere grove, rene produkter, et fiskemåltid en gang i uka og mye grønnsaker.

Sosial kompetanse

Det viktigste vi gjør er å jobbe med det sosiale i barnegruppen.
Alle barn skal ha venner og være inkludert i fellesskapet på SFO.
Vi jobber systematisk med PALS hvor vi snakker om hva det vil si å vise respekt, omsorg og ansvar ovenfor hverandre, det fysiske miljøet og reglene på skolen. Alle baser har samlinger hver uke med ulike tema rundt dette.

Kultur og kreativitet

Vi har mange fagrom på skolen som SFO bruker, bl.a. sløyd, tekstil, musikkrom og bibliotek. Kultur-SFO er implementert for 2. - 4. klasse en gang i uken. Her har vi en god variasjon i aktivitetene og har profesjonelle instruktører som har ulike kurs med barna gjennom året.

Friluftsliv og barn i bevegelse

Hver base benytter gymsal en gang i uken og tilsvarende for turdag. I 3. og 4. trinn får barna mulighet til å være med på idretts- og frilufts-SFO.
På idretts- og frilufts-SFO er det også eksterne aktører inne som har kurs med barna, men de fleste aktivitetene står vi for selv.

Ferie-SFO

Det er bindende elektronisk påmelding til ferie-SFO på itslearning og man betaler for ekstra feriedager. Informasjon kommer på Vigilo i god tid før påmeldingsfrist.

Les mer om ferie-SFO her.

Forventninger til foreldre

 • Det skal leveres skriftlig beskjed til SFO hvis barnet skal hentes av andre voksne enn foreldrene selv, om barnet skal gå til en bestemt tid, ha turnusordning etc.
 • Bruk meldingsboken eller send sms til basen hvis du glemmer å skrive i meldingsboka.
 • Barna må ha klær for all slags vær og vind. De må ha skiftetøy og innesko.
 • Husk å krysse ut barnet ved henting. Foreldre til 1. og 2. klassinger krysser ut barnet.

Snarveier

Fellesinformasjon om SFO i Asker