Kontaktinfo

Åpningstider

Alle skoledager fra 07.30-17.00

Telefon
66 71 51 00
Besøksadresse
Slottsberget 1, 1385 Asker

Kristin K. Dyrhaug

SFO-leder
Vis i kart

Elever på 1.-4.trinn har tilbud om SFO før og etter skoletid. Elevene er inndelt i baser etter årstrinn. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen  skal gi barna omsorg og tilsyn.

Basene

 • Morgen-SFO er på rommet ved siden av skolekjøkkenet fra 07.30-08.15.
  Elevene har friminutt ute fra 08.15-08.30.
 • 1.-3. trinn bruker samme lokaler på SFO som i skoletiden
 • Telefon: 
  • 1. trinn: 66 71 51 51
  • 2. trinn: 66 71 51 52
  • 3. og 4. trinn: 66 71 51 53

Innhold

SFO arbeider etter Rammeplanen for SFO. Vi lager egne halvårsplaner og årshjul basert på denne.

1. og 2. trinn får tilbud om idrettslek en gang per uke. 

3.-4.trinn får eget tilbud om Idretts- og frilufts-SFO to ganger per uke.

Les mer om SFO i askerskolen. Her finner du skoleruten.

Følg oss gjerne på vår Facebook-side.

Mat på SFO

Vi serverer et  lett mellommåltid etter skoletid. Tre dager i uken er det varmmat, en dag brødmat og en dag yoghurt.  Vann og melk er drikke til måltidene. På ettermiddagen serveres oppskåret frukt. 

Innganger