Fagertun skole

Kontaktinfo

Telefon
91006599
E-post
Besøksadresse
Fagertunveien 29
3477, Båtstø
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Fagertun skole

Fagertun er en alternativ opplæringsarena for 8. -10. klasse, som profitterer på tett voksenkontakt og opplæring i små grupper, og er deltidstilbud på en eller to dager i uken. Fagertun ligger i flotte omgivelser ved sjøen i Båtstø og er en del av Den alternative skolen i Asker.

Vi ønsker å profilere skolen som en trygg læringsarena, der den enkelte elev blir møtt med forståelse og tydelighet. Elevene skal føle seg betydningsfulle, og utvikle evnen til å se sammenhengen mellom innsats og resultat. I dette ligger ansvar for egen læring, og viten om at en hele tiden står overfor valg som får konsekvenser. Skolen har klare regler i forhold til fremmøte, deltakelse og krav om god oppførsel.

Opplæringen tar sikte på å skape mestringsfølelse gjennom praktiske aktiviteter som båt, båtførerprøven, fiske, friluftsliv, praktiske naturfaglige prosjekter, tresløyd og matlaging. Sammen med nærskolen utvikler vi hele mennesket til å få anvendelige kunnskaper, ferdigheter og ikke minst holdninger.

Kontaktpersoner på skolen

Kristine Simonsen

Rektor
Tlf: 97123282

Geir Kvanum Larsen

Avdelingsleder
Tlf: 92458599

Terje Karlsen

Teamleder
Tlf: 91006599