Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kontaktinfo

Åpningstider

SFO er åpent fra 07.30.-08.30 og fra skoleslutt til 17.00.

Telefon
47 70 34 60
Besøksadresse
Trettestykket 6
1388 Borgen

Anita Bakken Markussen

SFO-leder
Mob: 66754036
Vis i kart

Skolefritidsordningen (SFO) på Rønningen skole, holder til i underetasjen på skolen, i nær tilknytning til gymsalen. 

Kontakt oss

SFO-leder kan kontaktes på e-post:  
Hastebeskjeder må sendes til vår mobiltelefon: 47 70 34 60.

Beskjeder og faste avtaler


Ved påmelding til SFO inngår man en fast avtale. Skal avtalen endres må det skje skriftlig. Andre avtaler med SFO, som handler om når og hvordan barna skal hjem, skal gis av foreldre, vi ønsker en skriftlig melding. Barna kan ikke selv overbringe slike meldinger.

Daglige beskjeder bør også være skriftlige, eventuelt at man ringer inn beskjed eller sender sms til vår mobil, 47 70 34 60. Telefonen er betjent i åpningstiden til SFO.

Åpningstider

SFO er stengt i skolenes jule- og påskeferie, samt juli måned.
Utenom dette er det ferie-SFO i høst- og vinterferien, inneklemte dager i mai,
samt slutten av juni og begynnelsen av august. Det er egen påmelding og betaling for ferie-SFO.

Innhold

Rønningen SFO arbeider etter Asker kommunes kvalitetsplan for SFO. Planen har fire fokusområder:

  • sunn livsstil
  • friluftsliv og barn i bevegelse
  • sosial kompetanse
  • kultur og kreativitet

Vi serverer barna et lett måltid mat på SFO og legger vekt på at maten skal være sunn og innenfor helsemyndighetenes anbefalinger.

To dager i uken har vi idretts- og friluftsliv for de eldste barna, hvor vi er ute i nærmiljøet og lager mat på bål og/ eller har ulike aktiviteter. Vi samarbeider med Hagaløkka skole og har idrettsaktiviteter på Borgen ungdomsskole. Flere av disse blir arrangert av Askers lokale idrettslag. 

Det er oss voksne som må sørge for å tilrettelegge for gode leke-opplevelser for alle. Vi legger til rette for kreativ utfoldelse for barna med ulike formings-aktiviteter. Vi har også flere eksterne instruktører som kommer til oss og holder kurs i for eksempel teaterlek, nysirkus, hip hop-dans, musikk etc. Dette er gratis for barna. Les mer om SFO i Asker-skolen.

Snarveier