Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.
Stordammen skole

Kontaktinfo

Telefon
41 51 99 86
E-post
Besøksadresse
Arnestadveien 17
1390 Vollen
Vis i kart
Stordammen skole

Stordammen er et alternativt skoletilbud for inntil 10 elever i 9. og 10. klasse, som profitterer på tett voksenkontakt og opplæring i små grupper. Heltidstilbud på 4 dagers uke i kombinasjon med en dag på nærskolen. Mulighet for deltidstilbud, en dag i uken for 8.-10. trinn. Stordammen Skole ligger på småbruket Nedre Arnestad i Vollen og består av hovedhus, låve, stor hage og drivhus. Skolens beliggenhet og utforming preger skolens opplæring. Småbruket er grunnlaget for mange av våre praktiske hovedaktiviteter og friluftsliv. Stordammen er en del av Den alternative skolen i Asker.

Satsingsområder

Det undervises i små grupper, og på formiddagene er det i hovedsak fokus på kjernefagene. Etter en felles lunsj er teoriundervisningen knyttet til praktiske aktiviteter,og er både tverrfaglig og temabasert. Enkelte temaer er knyttet til småbrukets drift og årstidene. Teorien knyttes ofte opp mot de praktiske aktivitetene på skolen. Det undervises i alle fag med unntak av andre fremmedspråk. Alternativet hos oss er arbeidslivsfag.

Vi ønsker å profilere skolen som en trygg læringsarena, der den enkelte elev blir møtt med forståelse og tydelighet. Elevene skal føle seg betydningsfulle, og utvikle evnen til å se sammenhengen mellom innsats og resultat. I dette ligger ansvar for egen læring, og viten om at en hele tiden står overfor valg som får konsekvenser. Skolen har klare regler i forhold til fremmøte, deltakelse og krav om god oppførsel.

Opplæringen tar sikte på å utvikle hele menneske til å få anvendelige kunnskaper, ferdigheter og ikke minst holdninger.

Skolens fokus på en helhetlig opplæring gjør at elevene på Stordammen får en vid erfaring, med trening av holdninger, ferdigheter og kunnskaper. Elevene følger kompetansemål i henhold til gjeldende læreplan, med mye praktisk tilnærming til fagene.

Opplæringen tar utgangspunkt i elevenes individuelle ståsted, og planer etter endt grunnskole. Det gjøres avtaler om besøk i videregående skole, og også hospiteringer.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Øvrig kontaktinformasjon

Kristine Simonsen

Rektor
Tlf: 97123282

Geir Kvanum Larsen

Avdelingsleder
Tlf: 92458599

Anne Cecilie Brekke

Teamleder

Carin Helena Meinhard-Kjellstad

Helsesykepleier
Tlf: 41666054