Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering
Stordammen skole

Kontaktinfo

Telefon
66 76 00 02
Mobil
415 19 986
E-post
Besøksadresse
Arnestadveien 17
1390 Vollen
Vis i kart
Stordammen skole

Stordammen en skole for elever som foretrekker et lite og oversiktlig miljø, liker å arbeide praktisk og som er glad i frisk luft og aktivitet. Vi tilbyr opplæring i gårdsarbeid og ulike praktiske prosjekter. Vi har tilpasset undervisning i de ulike teorifagene. Stordammen er en del av Den alternative skolen i Asker.

Stordammen Skole ligger på småbruket Nedre Arnestad i Vollen og består av hovedhus, låve, stor hage og drivhus. Skolens beliggenhet og utforming preger skolens opplæring. Småbruket er grunnlaget for mange av våre praktiske hovedaktiviteter og friluftsliv.

Satsingsområder

Undervisningen på Stordammen er delt i halvparten teori og halvparten praktisk arbeid, og er både tverrfaglig og temabasert. Enkelte temaer er knyttet til småbrukets drift og årstidene. Teorien knyttes ofte opp mot de praktiske aktivitetene på skolen. Vi drar også på ekskursjoner utenfor skolen, til skog/ fjell/ sjø, Oslo by, museer, kino, konserter, og besøk hos bedrifter og organisasjoner.

Fagene

  • Hver uke vil det undervises i basisfagene norsk, matematikk og engelsk.
  • Fagene RLE, Samfunnsfag og Naturfag undervises i perioder, ofte i forbindelse med tverrfaglige prosjekter. 
  • Mat og helse inngår i praktisk arbeid. Ansvar for frokost og en ukentlig varmlunsj går på omgang mellom elevene.
  • Kroppsøving hver uke! I tillegg til gymsalaktiviteter, svømming og utegym satser vi på hele og halve dager med et variert tilbud i friluftsliv.
  • Musikk i en periode på våren. Kunst og håndverk dekkes opp hovedsakelig gjennom snekring og elevbedrift der vi lager brukshåndverks-produkter. 
  • IKT Informasjons og Kommunikasjons-Teknologi inngår både i teoriundervisning og i praktisk arbeid. Elevene bruker pc i undervisningen, til blant annet produksjon av tekst, bildebehandling og henting av informasjon på Internett. 

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider for elever og foresatte.

Øvrig kontaktinformasjon

Eva Oline Nordsteien

Avdelingsleder