Parkeringsavgift i Sætre sentrum

Fra 10. juli 2023 innføres det parkeringsavgift i Sætre sentrum, gateparkering

Sætre sentrum
Foto: Torbjørn Tandberg

I Sætre sentrum gateparkering kan du stå maksimum 3. timer mot avgift. Den første timen er gratis.

Hvordan betale avgift

Du må aktivere parkeringen din når du parkerer.

Hvorfor innføres det avgiftsparkering i Sætre

Det er politisk besluttet en parkeringsstrategi for Asker kommune. Strategien skal gi føringer for kommunen til å ivareta trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljøet, få gode sentra og ivareta handelsstandens interesser.

I Sætre er det naturlig at kommunen har samme ordning som ekstern aktør fordi parkeringsplassene og den eksterne aktøren ligger tett opp til hverandre. Ekstern aktør har 1. time fri parkering og det samme gjelder kommunens plasser.

For å unngå at biler blir stående på parkeringsplasser over lengre periode, settes det makstid på 3 timer i Sætre.

Rullering er også viktig for handelsstanden og øvrig nærings- og servicetilbud. I sentraene, hvor tettheten av butikker og servicetilbud er størst, vil en rullering gi kundene bedre tilgjengelighet.

Innføring av parkeringsavgift i Sætre er besluttet i kommunestyret. Se den politiske saken her Politiske møter og dokumenter | Asker kommune